Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
31.08.2021
11:16
Prosto delovno mesto, Kostak, d. d.
Grafika: ePosavje
V družbi Kostak d.d. objavljajo prosto delovno mesto z nazivom "Koordinator elektro vzdrževanja".

Prosto delovno mesto: Koordinator elektro vzdrževanja

Objavljamo prosto delovno mesto z nazivom "KOORDINATOR ELEKTRO VZDRŽEVANJA" za nedoločen čas, s poskusnim delom 6 mesecev. Razpis velja do vključno 5. 9. 2021. Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

Vlogo za prosto delovno mesto pošljite na naslov Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško ali oddate preko elektronske pošte na e-naslov: kostak@kostak.si  K vlogi priložite vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Renata Resnik in Martina Kukovičič, telefonska številka (07) 48-17-204 ali (07) 87-00-405. Lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na renata.resnik@kostak.si ali martina.kukovicic@kostak.si.

Opis razpisanega delovnega mesta za 1 kandidata / kandidatko (M/Ž): 

Naziv: KOORDINATOR ELEKTRO VZDRŽEVANJA

Opis del in nalog:

 • nadziranje in vzdrževanje merilne elektronike oz. opreme
 • sodelovanje pri nadzoru in usklajevanju del s pooblaščenimi serviserji glede vzdrževanja sistema daljinskega nadzora
 • priprava poročil nadrejenemu o vseh delovnih aktivnostih, ki so potekale izven rednega delovnega časa
 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • odgovoren za brezhibnost in varno delo delovnih strojev in naprav v okviru elektro vzdrževanja
 • sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in poročil glede vzdrževanje elektro naprav in telemetrije
 • sodelovanje pri oblikovanju predlogov za investicijska vlaganja in uvajanja novitet v smislu izboljšav standarda ter tehnologije za področje vzdrževanja elektro naprav in telemetrije
 • odgovoren za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • nadzor in vzdrževanje elektro sistemov na objektih Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad
 • odgovoren za vzdrževanje elektro instalacij v poslovnih in proizvodnih objektih podjetja
 • sodelovanje pri izdelavi tehnično-tehnoloških programov podjetja
 • sodelovanje pri pripravi poročil
 • za zahtevnejša popravila se dogovarja s podizvajalci (po odobritvi nadrejenega)
 • izvajanje elektroinstalacijskih del v objektih Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in objektih v lasti družbe KOSTAK d.d.
 • vodenje evidence meritev elektro instalacij
 • pridobljeni izpit za stikalničarja
 • pridobljeni izpit merilca elektroinštalacij
 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo vozila, ki je v lasti družbe, skladno z določili splošnih aktov
 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca             

Zaposlitveni čas: zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 6 mesecev 

Izobrazba in ostale zahteve:

 • V., VI. stopnja višješolskega izobraževalnega programa tehnične smeri

Kostak, d.d. 

 

OGLASNO SPOROČILO

krško
kostak krško
oglasna novica

Pridružite se nam