Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
11.01.2022
21:29
Vipap, prvo redno poročilo upravitelja
Foto: arhiv ePosavje
Upravitelj v postopku prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško Mirko Filipović je prejšnji konec tedna pripravil prvo redno poročilo upravitelja za obdobje od 3. novembra do 31. decembra lani.

Prvo redno poročilo upravitelja prisilne poravnave

KRŠKO Upravitelj v postopku prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško Mirko Filipović v prvem poročilu piše, da "dolžnik upravitelju tekoče sporoča zahtevane podatke v smislu razkritja informacij, potrebnih za nadzor poslovanja v smislu 171. člena ZFPPIPP. Sodelovanje upravitelja in dolžnika poteka korektno. Glede na to, da gre v predmetnem postopku za prisilno poravnavo začet na predlog upnikov, upravitelj še ne razpolaga s Poročilom o finančnem poslovanju, prav tako ne z Načrtom finančnega prestrukturiranja."

"Sodelovanje upravitelja in dolžnika poteka korektno"

Kakor nadaljuje, po informacijah dolžnika pripravljajo poročilo o finančnem poslovanju in načrt finančnega prestrukturiranja. "Po podatkih, ki so jih upravitelju posredovali predlagatelji postopka, bi naj predlog prisilne poravnave vseboval tudi predlog vpliva prisilne poravnave na zavarovane upnike," je zapisal v poročilu.

"Redna plačila stroškov - dolžnik je plačeval plače delavcev, prispevke in davke"

Upravitelj  je zapisal tudi ugotovitve, "da dolžnik delno poplačuje svoje tekoče obveznosti, ki nastajajo kot stroški v prisilni poravnavi. V obdobju poročanja sem izvajala nadzor nad vsemi plačili z računa dolžnika. Dolžnik je opravljal redna plačila stroškov in plačeval plače delavcev in prispevke ter davke. Dejstvo je, da ima dolžnik težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti, ker je zagnal proizvodnjo šele v začetku decembra in je razkorak med prihodki in odhodki posledica navedenega."

Milena Resnik, Vipap

"Poslovni načrt za leto 2022 je na mizi"

V petek je predsednica uprave Vipap Videm Krško Milena Resnik povedala, da je poslovni načrt za leto 2022 na mizi. "Največji izziv je zaradi dviga energetov prvi kvartal in v kolikor uspemo v prvih šestih mesecih izkazati pozitivno poslovanje, bomo leto 2022 zaključili s pozitivnim rezultatom. To je velik izziv za podjetje, zadaj je še postopek finančnega prestrukturiranja. Mesec januar je za nas eden zelo zahtevnih mesecev, poleg zagotavljanja rednega poslovanja je naloga poslovodstva

Upniškega odbora še niso imenovali

Upravitelj Filipović nadaljuje, da je dolžnik med drugim dogovoril tudi financiranje s poslovnim partnerjem na način, da bi prejel brezobrestno posojilo za zagon proizvodnje, pri čemer bi poslovni partner v nadaljevanju tudi kupoval končne produkte. "Naslovno sodišče prvenstveno ni podalo soglasja k navedenemu poslu pri čemer je posel ponovno predmet presoje - po razveljavitvi prvostopenjske odločbe s strani Višjega sodišča," je še zapisal in dodal, da upniškega odbora še niso imenovali.

Težavam z dobavo električne energije so se zaenkrat izognili

V družbi Vipap Videm Krško, kjer so po petmesečnem zastoju prvega decembra znova zagnali proizvodnjo, je konec meseca grozila zaustavitev proizvodnje. Razlog? Visoke cene električne energije in težave z njeno dobavo. Po besedah predsednice uprave Milene Resnik so črnemu scenariju uspešno izognili.

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja