Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
09.10.2021
17:39
Sončna elektrarna na Zdravstvenem domu Radeče
Foto: SONCE
Po predstavitvi prve 100-odstotne samooskrbne vasi Zavrate, konec avgusta 2021, skupina SONCE razširja samooskrbo tudi na mesta.

Fotovoltaična elektrarna na strehi Zdravstvenega doma Radeče

RADEČE S svojim inovativnim energetskim modelom nadaljuje zastavljeno vizijo energetske skupnostne samooskrbe in ji priključuje mestno jedro občine Radeče, kjer je v petek, 1. 10. 2021, na Zdravstvenem domu Radeče potekal uraden prevzem fotovoltaične elektrarne. S tem se razvija prvo mestno jedro, ki bo energijo pridobivalo iz obnovljivih virov energije.

Fotovoltaična elektrarna na strehi Zdravstvenega doma Radeče z vršno močjo 112 kW je prvi korak k razvoju prvega samooskrbnega mestnega jedra v Sloveniji. Nova pridobitev bo Radečanom, ki prebivajo v mestnem jedru, omogočala uporabo obnovljivega vira energije tudi brez lastne investicije in posledično prinesla zmanjšanje njihovega stroška za elektriko.

Radeče, zdravstveni dom, sončna elektrarna

Radeče zdravo mesto - objemi sonce

Na osrednjem dogodku "Radeče zdravo mesto – objemi sonce", kjer so se Radeče tudi uradno priključile v slovensko mrežo zdravih mest, je novo fotovoltaično elektrarno slavnostno predal v uporabo Gregor Novak, solastnik skupine SONCE in direktor energetske tržnice SunContract, ter ob tem izpostavil: "Veseli smo, da lahko pišemo novo poglavje skupne zgodbe vseh, ki se zavedajo pomena zelene prihodnosti. Konec avgusta smo obeležili otvoritev prve 100% samooskrbne vasi Zavrate, priključitev fotovoltaične elektrarne na Zdravstvenem domu Radeče pa je nadaljevanje naših prizadevanj glede samooskrbnih in podnebno nevtralnih skupnosti v Sloveniji. Na tem področju je pri nas še ogromno priložnosti, ki jih bomo lahko povsem izkoristili le s povezovanjem in sodelovanjem ključnih deležnikov."

Pri tem bo prihranila tudi Občina Radeče pri stroških prenove strehe na Zdravstvenem domu, a to ni edina prednost tovrstnih sodelovanj. Tomaž Režun, župan občine Radeče, je novo energetsko pridobitev v občini Radeče pospremil s spodbudnimi mislimi: "Manjše občine se vse bolj zavedamo pomena trajnostnega razvoja, zato v Radečah že več let aktivno spodbujamo promocijo in izvajanje projektov, ki temeljijo na samooskrbi in obnovljivih virih energije. Izjemno ponosni smo, da se prvo samooskrbno mestno jedro vzpostavlja prav pri nas, in sicer prav s pomočjo in znanjem domačinov. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s podjetjem SONCE energija, s katerimi stremimo k doseganju skupnostne samooskrbnosti v največji meri."

Delovanje samooskrbne skupnosti v mestnem jedru poganja sodobna tehnologija

»SOVES SONCE Radeče mesto« samooskrbna OVE skupnost, je podprta s pomočjo inovativne in edinstvene energetske tržnice SunContract, ki na osnovi blockchain tehnologije digitalno povezuje odjemalce in avtomatizira delovanje skupnosti. Gre za povsem nov poslovni model rabe zelene energije med proizvajalci in odjemalci električne energije. Končnim porabnikom namreč omogoča neposredno koriščenje in razdeljevanje skupnostnega obnovljivega vira. Omogoča tudi večjo transparentnost na trgu električne energije in dodatne prihranke tudi za lastnike strešnih površin. Uporabniki, vključeni v SOVES, lahko tako razpolagajo z vso, v njihovem deležu predvideno količino elektrike, ki jih proizvede njihova elektrarna. Razpolagajo lahko tudi z viški elektrike, če jim nastanejo v obračunskem obdobju, Slednje lahko prenesejo v naslednje obračunsko obdobje, prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo. Transparentnost in varnost poslovanja zagotavlja napredna tehnologija blockchain.

(SONCE energija, eP)

radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja