Skip to main content
V Posavju 17.8° C Sobota, 24. oktober 2020
30.12.2019
15:00
Razpis za direktorja družbe Rudar Senovo
Razpis za direktorja družbe Rudar Senovo
V nadaljevanju objavljamo razpis za direktorja (M/Ž) družbe Rudar Senovo d.o.o.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o delovnih razmerjih ter Akta o ustanovitvi družbe Rudar Senovo poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o., Nadzorni svet družbe objavlja

RAZPIS ZA DIREKTORJA (M/Ž) DRUŽBE RUDAR SENOVO d.o.o.

Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev za zasedbo mesta direktor izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja,
 • da ima organizacijske sposobnosti,
 • da obvlada angleški ali nemški jezik.

K prijavi morajo kandidati priložiti:

 1. dokazila o izpolnjevanju pogojev:
  • overjeno kopijo diplome,
  • dokazila o najmanj triletnih vodstvenih izkušnjah.
 2. druga dokazila oz. priloge:
  • življenjepis,
  • dokazila, da ni omejitev za imenovanje direktorja skladno z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1,
  • program razvoja družbe za celotno mandatno obdobje.

Direktorja imenuje Nadzorni svet družbe za dobo 4 (štirih) let in je lahko ponovno imenovan.

Pisne prijave z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež družbe najpozneje do vključno 06.01.2020 na naslov:

Nadzorni svet RUDAR SENOVO d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo, s pripisom: »NE ODPIRAJ – razpis za direktorja družbe«.

OGLASNO SPOROČILO

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja