Skip to main content
V Posavju 3.6° C Petek, 9. december 2022
24.06.2020
14:27
Foto: Nik Pribožič
Regionalna razvojna agencija Posavje sporoča o javnem razpisu za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja.

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

Kot pravijo v sporočilu, bo Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. v petek, 26. junija, objavila javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja. "Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, za financiranje investicij in za financiranje obratnih sredstev," dodajajo v sporočilu.

Komu je razpis namenjen?

Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za: zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19, izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti in povečanje investicijske aktivnosti v regiji. Skupen garancijski potencial je 765.840 evrov, skupni kreditni potencial za kredite z garancijami pa je 957.300 evrov. Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000 evrov, višina posamezne garancije pa je lahko od 50 – 80 % kredita. "Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000 evrov kredita za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi ter za investicije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000 evrov kredita," dodajajo.

Rok za prijavo na razpis do 16. novembra letos

Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območjih občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev posamezne občine oz. do 16. novembra letos, rok za izdajo garancij Garancijske sheme Posavje pa je 31. december 2020. Več informacij imajo sicer na RRA Posavje.

(RRA Posavje, bš, eP)

rra posavje
posavje
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Poglejte tudi