Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
04.07.2019
13:29
Foto: arhiv ePosavje
Na Regionalni razvojni agenciji Posavje so prejeli obvestilo o potrditvi še ene operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Črno-belo bogastvo

Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost

POSAVJE Potrjena je namreč operacija »Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost« (akronim: »ČRNO-BELO BOGASTVO«).

Operacija »Črno-belo bogastvo« prijavitelja Občina Krško s partnerji: Posavski muzej Brežice, Kmečka zadruga Sevnica z. o. o. Kunst 1966 in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, v skupni višini 196.049,04 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.996,93 evrov, zaključek operacije je predviden do 31. avgusta 2021.

Operacija je bila decembra 2018 oddana na 2. javni poziv

Kot pravijo v sporočilu, "je bila navedena operacija decembra 2018 oddana na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje tri predloge operacij posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je to sredo s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije. S potrditvijo operacije »Črno-belo bogastvo« je iz 2. javnega poziva LAS Posavje – EKSRP tako v celoti zaključen tudi pregled vseh na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja."

"Operacija Črno-belo bogastvo prispeva k upravičenemu področju ukrepanja: USTVARANJE DELOVNIH MEST (Cilj ukrepa 2: Inovativna partnerstva za rast pa je podpora obstoječim nosilcem dejavnosti, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja – s partnerskim povezovanjem za razvoj nove ponudbe, širitev na nove trge ali na nove ciljne skupine). Z izvedbo aktivnosti bo operacija pomembno prispevala k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020," dodajajo na RRA Posavje.

(eP)

rra posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja