Skip to main content
Torek, 5. december 2023
24.03.2022
10:33
Krka v Krškem, maj 2020
Foto: ePosavje.com
V Svetu Krajevne skupnosti mesta Krško so izpostavili šest zahtev, ki so po njihovem nujne kot predpogoj za izgradnjo objekta Sinteza 2, ki ga družba Krka želi postaviti v Krškem.

Šest zahtev

KRŠKO Na Ministrstvu za okolje in prostor so nedavno prejeli dopis Krajevne skupnosti mesta Krško s pripombami na dopolnitev okoljevarstvenega dovoljenja družbi Krka, d. d., za začetek obratovanja Sinteza 2, čistilne naprave odpadnih voda, skladišč tekočih surovin STS in kemijsko analitskega centra.

Dopis Sveta Krajevne skupnosti mesta Krško:

Razlogi in zahteve

Pet razlogov proti

V dopisu so zapisali pet razlogov, v katerih nasprotujejo izdaji spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave. Med temi izpostavljajo, da zainteresirana javnost nima vpogleda v obstoječe okoljevarstveno dovoljenje, da bi lahko presojali razlike, ki bi prišle s spremembo dovoljenja. Prav tako opozarjajo, da je vplivno območje neustrezno določeno in da bi bilo potrebno zagotavljati vse informacije na javnosti enostavno dostopen način. V dopisu so zapisali tudi o označevanju emisij hlapnih organskih spojin ter emisij halogeniranih hlapnih organskih spojin, za njih je "popolnoma nesprejemljiv monitoring enkrat na leto, kot ga naj bi dovoljevala sprememba okoljevarstvenega dovoljenja."

Šest zahtev

V dokumentu so zapisali tudi šest zahtev, ki so po mnenju Sveta Krajevne skupnosti mesta Krško "nujni predpogoji za izgradnjo Sinteza 2, čistilne naprave odpadnih vod, skladišča tekočin surovin STS in kemijskega razvojnega centra (KAC-1)."  Tri zahteve se nanašajo na oceno ogroženosti, opozarjajo na vzpostavitev informacijskega sistema in javnega sistema alarmiranja, ocena ogrožnosti pa mora, tako so zapisali v dokumentu, vsebovati vse potrebne podatke za izdelavo občinskega načrta zaščite in reševanja.

Iz našega arhiva (22. februar 2022):

krka
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja