Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
07.10.2021
13:41
Prenosni plinovod, Anže - Brestanica
Grafika: PISO
Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi 96. redni seji sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica.

Prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica

KRŠKO S prenosnim plinovodom R42/1 Anže–Brestanica bodo povečali zmogljivosti za oskrbo Termoelektrarne Brestanica, "ki načrtuje povečanje svojih zmogljivosti, in možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na širšem območju. Območje načrtovane prostorske ureditve se nahaja na območju občine Krško." Okvirna dolžina trase je približno 4,5 kilometra.

Okvirna dolžina trase je približno 4,5 kilometra

"Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstvu za infrastrukturo. Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica se v skladu s sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora," pravijo v obrazložitvi.

(eP)

krško

Pridružite se nam