Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
05.08.2022
08:38
Kopitarna Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Na skupščini Kopitarne Sevnica bodo konec mesec odločali o prenosu delnic preostalnih delničarjev družbe Kopitarna Sevnica, je razvidno iz javno dostopnega gradiva.

Predlog za odkup preostalih delnic Kopitarne Sevnica

SEVNICA Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da bo na skupščini družbe Kopitarna Sevnica, d. d., večinski lastnik družbe Jože Šinkovec predlagal odkup 13.696 delnic Kopitarne Sevnica od manjšinskih delničarjev - kar je še nekaj več kot 6 odstotkov preostalih delnic do popolnega lastništva.

13.696 delnic

V sklicu skupščine so zapisali predlog, da vse delnice družbe, "ki niso lastne delnice in niso v imetništvu glavnega delnica, se na dan vpisa sklepa v sodni register prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v zneseku 136.960 evrov, za eno delnico 10 evrov z dnem vpisa tega sklepa v sodni register."

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja