Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
12.03.2021
08:17
Nuklearna elektrarna Krško 2019
Foto: arhiv ePosavje
Na četrtkovi seji je Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021.

Soglasje za naložbeno politiko Sklada za financiranje razgradnje NEK za 2021

KRŠKO Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021 je Naložbeno politiko Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021 sprejel na korespondenčni seji 19. januarja letos. 

Vrednost portfelja naložb je okoli 210 milijonov evrov

Kot pravijo v vladnem sporočilu, pričakujejo, "da se bo donosnost portfelja v letu 2021 gibala v območju med -2,3 odstotka in 2,7 odstotka. Sklad NEK bo izvajal aktivnosti, da bo dosegel donosnost 2,2 odstotka nad inflacijo Vrednost portfelja naložb, s katerim sklad upravlja, je okoli 210 milijonov evrov."

Zapis dopolnjujemo.

Kakšno gibanje donosa portfelja pričakujejo?

"Sklad NEK si z aktivnim upravljanjem portfelja prizadeva ohranjati varnost naložb in obenem ustvariti donos preko pričakovane stopnje donosa po posameznih naložbenih razredih. Glede na dogajanja in razmere na finančnih trgih je pričakovati gibanje donosa portfelja v razponu od -2,3 do 2,7 odstotka," pravijo o pričakovanjih.

In kot nadaljujejo, "glede na izkazano donosnost v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. novembra 2020, ki znaša 1,39 odstotka, Sklad NEK tudi z dobrim upravljanjem ne bo dosegel 4-odstotke donosnosti. Višina prispevka družbe GEN energija d. o. o., ki je bila določena s sklepom vlade, se je oblikovala na predpostavki, da bo notranja stopnja donosnosti med 3,9 in 4,0 odstotke."

(eP)

sklad nek
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja