Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
01.06.2021
17:47
RRA Posavje, sprememba javnega razpisa za ugodne kredite
Grafika: ePosavje
V nadaljevanju novice objavljamo spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja.

Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja Spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Spremeni se obrestna mera NLB banke d.d. in Delavske hranilnice d.d. za dodeljene kredite z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je s spremembo enotna za:

 • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, 
 • financiranje investicij in
 • financiranje obratnih sredstev

in znaša pri:

 • NLB banki d.d. 6M EURIBOR + 1,80 %
 • Delavski hranilnici d.d. 6M EURIBOR + 1,55 %.

Ostali razpisni pogoji, povzeti iz javnega razpisa, ostanejo nespremenjeni in so:

 • Kreditni potencial v višini je razpisan na podlagi vloženih sredstev Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in po posameznih občinah znaša:
   
  občina kreditni potencial
  Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR
  Brežice 227.340,00 EUR
  Kostanjevica na Krki 107.490,00 EUR
  Krško 387.660,00 EUR
  Radeče 9.000,00 EUR
  Sevnica 165.900,00 EUR
 • Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri investicijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini.
   
 • Najvišji znesek vseh odprtih garancij na posameznega vlagatelja je 50.000,00 eur, višina posamezne garancije pa je lahko od 50 – 80 % kredita. Vlagatelj lahko pridobi največ 60.000,00 eur kredita za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi ter za investicije, medtem ko lahko za financiranje obratnih sredstev pridobi največ 30.000,00 eur kredita.
   
 • Ročnost kredita je do 3 leta za pred-financiranje projektov in obratna sredstva, za investicije pa je ročnost do 5 let z možnostjo 3 mesečnega moratorija, ki je vključen v dobo odplačila.
   
 • Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev posamezne občine oz. do 30.11.2021.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si in na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško. Za vse informacije se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si.

RRA Posavje

rra posavje
oglasna novica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja