Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
27.01.2022
21:23
GEN energija, posodobljen akt
Grafika: ePosavje.com
V čistopisu (novega) akta o ustanovitvi GEN energije, ki ga je uprava SDH potrdila prejšnjo sredo, je sprememba v 14. členu o delu nadzornega sveta. Povezana je tudi z imenovanju poslovodstva GEN-I.

Nov akt, nova vsebina

KRŠKO Prejšnjo sredo smo na naših straneh poročali, da je uprava SDH v nadzornem svetu GEN energije zamenjala namestnico predsednika nadzornega sveta in člana, na njuno mesto pa imenovala dve novi imeni. Ob tem so tedaj sporočili, da so "sprejeli tudi novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o., in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o. z dne 15. decembra 2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi."

In kaj je danes drugače?

Ko primerjamo oba dokumenta (pogledate si ju lahko spodaj), v 14. členu najdemo spremenjen zapis, ki sovpada z iskanjem novega poslovodstva družbe GEN-I. V sredo smo poročali, da na sodišču v drugo niso našli skupnega jezika in družba GEN - I še naprej ostaja brez nepopolne uprave.

18. alineja 14. člena prej

Nadzorni svet daje soglasje poslovodstvu k sprejemanju odločitev na skupščinah GEN-I d.o.o. in GEN-EL d.o.o.; v kolikor nadzorni svet odloči, da ne bo podal soglasja poslovodstvu glede sprejemanja odločitev na skupščini GEN-I d.o.o. ali GEN-EL d.o.o., lahko nadzorni svet ob tem poslovodstvu izda navodilo za glasovanje na skupščini teh družb, ki ga je poslovodstvo dolžno izvršiti.

18. alineja 14. člena potem

Nadzorni svet daje soglasje poslovodstvu k sprejemanju odločitev na skupščinah GEN-I d.o.o. in GEN-EL d.o.o.; v kolikor nadzorni svet odloči, da ne bo podal soglasja poslovodstvu glede sprejemanja odločitev na skupščini GEN-I d.o.o. ali GEN-EL d.o.o., lahko nadzorni svet ob tem poslovodstvu izda navodilo za glasovanje na skupščini teh družb, ki ga je poslovodstvo dolžno izvršiti; pravila iz te alineje se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če skupščina GEN-I d.o.o. oziroma GEN - EL d.o.o. ni sklepčna ali iz drugih razlogov pravočasno ne sprejme odločitev, zaradi česar poslovodstvo GEN v vlogi družbenika teh družb vloži na sodišče predlog za sodno intervencijo (npr. za sodno imenovanje ali odpoklic članov poslovodstva GEN-I d.o.o oziroma članov nadzornega sveta GEN - EL d.o.o.), kar pomeni, da mora pridobiti poslovodstvo GEN za tak predlog soglasje nadzornega sveta GEN in če slednji odloči, da soglasja ne bo izdal, lahko poslovodstvu izda navodilo glede vsebine predloga, ki ga je poslovodstvo dolžno izvršiti;

Dokumentacija:

Akt o ustanovitvi družbe GEN energija - december 2020

Akt o ustanovitvi družbe GEN energija - januar 2022

(eP)

gen energija
krško
energetika

Pridružite se nam

Zadnje novice