Skip to main content
V Posavju 4.3° C Sreda, 24. 2024
09.08.2019
10:45
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško je objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019.

Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2019

KRŠKO Kot pravijo v razpisu, bodo podelili nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 19. septembra 2018 do 17. septembra 2019 na območju občine Krško.

Kaj pride v poštev?

Omenjena sredstva bodo podelili v primeru naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, za svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije, kot tudi za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah ter posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje, ob tem pa v poštev pridejo tudi sredstva za spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Kdo so upravičenci za sredstva?

Višina sredstev? 130.000 evrov

"Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško," dodajajo na Občini Krško.

Prijave do torka, 17. septembra

Za javni razpis je namenjenih skupaj 130.000 evrov, sredstva bodo razdelili na podlagi pogojev in meril iz razpisa, za vsak posamezen ukrep pa je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloge sprejemajo najkasneje do 17. septembra 2019, več informacij z razpisno dokumentacijo pa so objavili na spletni strani Občine Krško.

(bš)

krško
podjetništvo

Pridružite se nam