Skip to main content
V Posavju 16.6° C Ponedeljek, 20. marec 2023
28.08.2020
10:32
Sršen, Bratanič, nadzornika INFRA
Grafika: ePosavje.com
Konec julija sta bila za nova nadzornika družbe Infra predlagana Cvetko Sršen in Martin Bratanič. Na SDH-ju pravijo, da zaradi "drugačne kompetenčne sestave nadzornega sveta." Menjave tudi drugje?

Infra z novima nadzornikoma

"Izražene potrebe po drugačni kompetenčni sestavi nadzornega sveta"

KRŠKO Podjetje INFRA d.o.o. je bila 26. februarja 2004 ustanovljena "kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture in druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi."

28. AVGUST 2020

(10:30) Potrjeno.

V petkovem dopoldnevu je potrditev prišla tudi na spletno stran družbe Infra. Tam so popravili sestavo nadzornega sveta in iz nje je razvidno, da je predsednik nadzornega sveta postal Martin Bratanič.

 

Kaj počnejo in kam spadajo?

Po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save opravlja dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Med drugim skrbi tudi za ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save. Poslovanje Infre sodi pod Slovenski državni holding in njegova uprava je konec julija v nadzorni svet imenovala dve novi imeni.

Infra, izjava, nadzorni svet

En član napisal odstopno izjavo, druga članica je bila "odstopljena"

Iz dokumenta, pod katerega so se 22. julija podpisali predsednik uprave SDH Igor Kržan ter člana uprave Boris Medica in Boštjan Koler, je razvidno, da ima Infra od 23. julija naprej nova nadzornika. "Glede na tekoče in bodoče poslovanje INFRA d.o.o. so izražene potrebe po drugačni kompetenčni sestavi nadzornega sveta, zato se izvede odpoklic ga. Tanje Bolte (vsebinski razlog po 37. členu Politike upravljanja)," piše v dokumentu.

Nova člana nadzornega sveta Cvetko Sršen in Martin Bratanič

Dosedanjemu članu nadzornega sveta Robertu Rožiču je na podlagi odstopne izjave 22. julija prenehal mandat, s tem dnem pa so na SDH-ju odpoklicali drugo članico nadzornega sveta Tanjo Bolte (sicer dosedanjo predsednico nadzornega sveta) in v tričlanski nadzorni svet za obdobje štirih let do 23. julija 2024 imenovali Cvetka Sršena in Martina Brataniča.

Kaj piše v 37. členu Politike upravljanja?

Tako lahko v dokumentu Politika upravljanja SDH preberemo, "da SDH na skupščini predlaga oziroma glasuje za odpoklic člana nadzornega sveta, če za to obstaja vsebinski razlog (npr. nedoseganje planov poslovanja ter nedoseganje pričakovanj iz letnega načrta upravljanja naložbiz razlogov, ki so tudi na strani nadzornegasveta,neuporaba ali neutemeljeno oziroma nepojasnjeno bistveno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočil in pričakovanj SDH in drugih smernic in stališč SDH, izguba zaupanja lastnika)."

Se obetajo spremembe v nadzornem svetu družbe GEN energija?

Kaj lahko se zgodi, da bo do menjav(e) prišlo tudi v nadzornem svetu GEN energije. Od 21. junija 2019 so na predlog uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d., v omenjenem nadzornem svetu predsednica Mateja Čuk, njen namestnik Miha Butara, Miha Šebenik in Lovro Lapanja, Samo Fürst in Marjanca Molan Zalokar pa sta v nadzorni svet izvoljena s strani Sveta delavcev družbe GEN energija d.o.o. V posavski javnosti je že zaokrožilo nekaj imen, med drugim tudi ime Aleksandra Zupančiča, vodje kabineta ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.

V nadzornem svetu družbe HESS podaljšan mandat

Od srede, 26. avgusta, v nadzornem svetu družbe HESS d.o.o., Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., nov mandat člana nadzornega sveta nadaljuje Marjan Jelenko.

(bš)

krško
brežice
sevnica
hidroelektrarne

Pridružite se nam