Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
02.09.2019
10:56
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je konec junija zaključila s postopki, povezanimi s potrditvijo operacij, oddanimi na 3. javni poziv za izbor operacij.

Na 3. javni poziv ribiškega sklada, ki je bil odprt do 13. maja 2019, z razpisano višino sredstev 1.012.403,01 evrov, je vodilni partner LAS Posavje prejel pet projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupno zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 995.355,78 evrov. Ocenjevalna komisija LAS Posavje je v dveh mesecih od zaprtja javnega poziva prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti, z vidika pogojev upravičenosti in z vidika meril kakovosti.

Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še upravni odbor LAS Posavje. Na svoji 18. redni seji, ki je potekala 20. junija 2019, je upravni odbor LAS Posavje potrdil štiri operacije, ki naj bi bile upravičene do sofinanciranja s sredstvi CLLD. Skupna višina zaprošenih sredstev sofinanciranja za vse štiri operacije znaša 799.259,28 evrov.

LAS Posavje

Seznam potrjenih operacij:

  • Ribe na naravovarstvenem območju (Občina Sevnica s partnerji), 200.000 evrov
  • Okusi posavsko ribo (Občina Krško s partnerji), 199.978,75 evrov
  • Center Sonček - aktivnosti invalidnih oseb (Marjan Dornik s.p. s partnerji), 199.711,04 evrov
  • Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi (Kmečka zadruga Krško z.o.o. s partnerji), 199.569,49 evrov

Potrjene operacije, ki so bile s strani Regionalne razvojne agencije Posavje konec julija/začetek avgusta poslane v odobritev pristojnemu organu upravljanja, t. j. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so trenutno že v pregledu.

Vodilni partner LAS Posavje je namreč v tem tednu s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja že prejel prva Poziva za dopolnitev dveh operacij, s čimer je LAS Posavje za korak bližje zaključku postopka na nacionalni ravni. Po ustrezni dopolnitvi oddanih vlog in zaključenem pregledu bo namreč Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem izdala odločbe o dodelitvi sredstev.

RRA Posavje

rra posavje
posavje
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja