Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
28.12.2021
08:09
GEN energija, Jedra Sonca Vode
Ob izteku leta 2021 je poslovodstvo GEN energije v novoletnih poslanicah predstavilo ključne poudarke preteklega leta, ki je bilo za Skupino GEN uspešno, a hkrati zahtevno in polno izzivov.

Leto 2021 v skupini GEN

"Za nami je zahtevno leto, tako s stališča epidemioloških razmer kot tudi zaostrenih tržnih razmer. Kljub vsem izzivom smo uspešno izvedli remontne aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško, uspešno izkoristili sicer zelo zahtevno hidrološke razmere, v obratovanje dali nov plinski blok v Brestanici in najpomembnejše zanesljivo oskrbovali naše odjemalce z električno energijo." Novšak je poudaril, da nas zaostrene tržne razmere dodatno spodbujajo k razumevanju pomena zanesljivosti oskrbe z energijo, cenovne dostopnosti in okoljske sprejemljivosti, ter zaključil, "da projekt JEK2 s tem dobiva dodaten pospešek in v Skupini GEN bomo usmerili vse napore v čimprejšnjo uresničitev projekta."

Generalni direktor GEN Martin Novšak v novoletni poslanici

O prihodnosti

"Našim odjemalcem se trudimo zagotoviti dostopne cene, v to so usmerjeni tudi naši investicijski projekti, ki hkrati sledijo trendom elektrifikacije, dekarbonizacije in digitalizacije. JEK2, skupaj z obnovljivimi viri, vidimo kot hrbtenico, ki bo omogočila stabilnost in zanesljivost slovenskega elektroenergetskega sistema ter dolgoročne nizke cene električne energije."

Poslovni direktor GEN Danijel Levičar v novoletni poslanici

O načrtih

"Smeli načrti Skupine GEN so odgovor na energetske in tudi širše gospodarske in okoljske izzive, ki so pred nami. Z odgovornim delovanjem, ki temelji na znanju in izkušnjah, bomo naše načrte zanesljivo in učinkovito uresničevali tudi v prihodnje."

Finančna direktorica GEN Gordana Radanovič v novoletni poslanici

gen energija
video
oglasna novica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja