Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
09.11.2021
15:51
Termoelektrarna Brestanica, Družbeno odgovoren delodajalec
Foto: ePosavje.com
V poletnem času je bila v Termoelektrarni Brestanci (TEB) sprejeta odločitev, da pristopimo k pridobitvi pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (certifikat DOD).

TEB v postopku pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Nosilec projekta je Inštitut Ekvilib skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije.

Certifikat DOD temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Certifikat DOD bo vključen v integrirani sistem vodenja naše družbe, ki sicer že zajema sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter vodenja varnosti in zdravja pri delu. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.

Glavni cilji certifikata DOD:

 • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja
 • krepitev družbeno odgovornega upravljanja podjetij in organizacij,
 • izboljšanje delovnih pogojev z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela
 • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
 • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Postopek pridobitve Certifikata in potek aktivnosti

Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata. V TEB smo se v tej prvi fazi odločili za področje 1, ki zajema izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih. Sprejeli smo naslednje obvezne in izbirne ukrepe.

Obvezni t.i. temeljni ukrepi z naslednjih področij:

Organizacijsko upravljanje:

 • tim ali pooblaščenec/ka za družbeno odgovornost podjetij,
 • zaveza vodstva družbeni odgovornosti,
 • poročanje in spremljanje DO aktivnosti,
 • identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani),
 • politika izklapljanja elektronskih naprav,
 • arčna osvetlitev.

Medgeneracijsko sodelovanje:

 • izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja,
 • zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:

 • pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev,
 • spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih.

Zdravje in varnost na delovnem mestu:

 • zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov,
 • sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu.

Poleg temeljnih smo izbrali še devet dodatnih t.i. izbirnih ukrepov.

Postopek pridobitve certifikata temelji na analizi vrzeli organizacije na izbranem področju s strani različnih deležnikov. Organizacijam pomaga pri razumevanju in vpeljavi družbene odgovornosti na področju zaposlenih v poslovanje. Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov in zaključnega poročila revizorja s strani revizorskega sveta organizacija pridobi pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«. Po pridobitvi pristopnega certifikata, se letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Če so bili cilji doseženi, organizacija pridobi napredni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« (DOD). Napredni certifikat se pridobi za tri leta in se ga obnavlja preko letnih ocen stanja in revizij.

Termoelektrarna Brestanica

termoelektrarna brestanica
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja