Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
25.02.2021
08:30
Termoelektrarna Brestanica, presoja kakovosti
Foto: Termoelektrarna Brestanica
V Termoelektrarni Brestanica so uspešno opravili zunanjo presojo sistemov vodenja za leto 2021.

Uspešna zunanja presoja sistemov vodenja

KRŠKO V sredo in četrtek, 17. in 18. februarja 2021, je v Termoelektrarni Brestanica potekala ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 in sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001. Namreč, v letu 2020 smo začeli posodabljati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po novem standardu ISO 45001, ki je nadomestil standard OHSAS 18001.

Ekipa štirih zunanjih presojevalcev certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava je v dveh dneh natančno pregledala sisteme vodenja in ugotovila, da je Termoelektrarna Brestanica urejena gospodarska družba, ki svoje rezultate dosega s kvalitetnim delom. Uspešno smo opravili prehod na nov standard ISO 45001 in dosledno izpolnjujemo zahteve vseh standardov. Na podlagi uspešno izvedene presoje, bodo certifikacijski hiši TÜV SÜD Sava predlagali izdajo novega certifikata (ISO 45001) oziroma predlagali podaljšanje veljavnosti certifikatov (ISO 9001 in ISO 14001).

Dosežen rezultat je plod dobrega dela in sodelovanja vseh zaposlenih, zato gre zahvala vsem sodelavcem, ki so kakorkoli sodelovali pri izvedbi presoje.

Termoelektrarna Brestanica

termoelektrarna brestanica
krško
energetika

Pridružite se nam