Skip to main content
V Posavju -3.2° C Sreda, 1. februar 2023
25.11.2021
18:43
Daljnovod
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi 104. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica.

Uredba o DPN za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica

SEVNICA Vlada je na četrtkovi seji izdala uredbo o dražvnem prostorskem načrtu za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica in tako naredila korak naprej do pridobitve gradbenega dovoljenja za omenjen projekt. 

Skoraj 25 kilometrov: Nekaj pod in nekaj nad zemljo

Nov daljnovod v skupni dolžini približno 24,4 kilometra je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV in bo od začetka trase do območja poselitve pri razdelilni transformatorski postaji (RTP) Mokronog v dolžini približno 9,4 km kot nadzemni vod. Na območju vključitve v RTP Mokronog bodo izvedli podzemni vod v dolžini približno 490 metrov, trasa se bo nato proti Sevnici približno 14 kilometrov in po nadaljevala nadzemni vod vse do območja RTP Sevnica, kjer ga bodo nato še približno 170 metrov speljali pod zemljo.

Kaj bo prinesel nov daljnovod?

Z novim daljnovodom bodo omogočili boljšo in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con na območju občin po katerih poteka državni prostorski načrt, na območju občin Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica.

Tudi sklep o načrtovanju 2x 100 kV daljnovoda Brestanica - Hudo

Na današnji seji so sprejeli tudi sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za daljnovod (DV) 2x 110 kV Brestanica-Hudo, na odseku med Brestanico in Družinsko vasjo.

Obstoječi daljnovod ne zagotavlja več kakovostne in zanesljive oskrbe 

Kot pravijo v sporočilu,  je sklep pripravljen na podlagi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki jo je podalo Ministrstvo za infrastrukturo. "Cilj načrtovane ureditve je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo." Obstoječi daljnovod 110 kV Brestanica-Hudo tega ne omogoča, zato je potreba njegova obnova in nadgradnja iz enosistemskega v dvosistemski daljnovod.

25 kilometrov dolg daljnovod

"Prostorske ureditve se nahajajo na območju občin Krško, Škocjan in Šmarješke Toplice in zajemajo rekonstrukcijo navedenega odseka obstoječega daljnovoda v skupni dolžini približno 25 km, odstranitev obstoječega daljnovoda na tem odseku in spremljajoče ureditve kot so dostopne poti in ureditve, ki jih bodo izhajale iz priporočil okoljskega poročila," dodajajo.

(eP)

sevnica
energetika

Pridružite se nam