Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
13.05.2020
13:12
NEK, vplivi na okolje
Foto: arhiv ePosavje
Kot kaže poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško (NEK), so tudi v letu 2019 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami.

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v letu 2019

KRŠKO Kot pravijo v Nuklearni elektrarni Krško, "poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2019, ki so ga na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS, Mali vrh pri Šmarju, potrjuje, da so bili tudi v preteklem letu sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami."

NEK: "Vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK je tako nizek, da dejansko ni merljiv"

"Izračunati se ga da le s pomočjo modelov"

"Vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo je tako nizek, da dejansko ni merljiv, in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Rezultati nadzora potrjujejo, da so bili v letu 2019 vsi sevalni vplivi NEK ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od njenega jezu na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,11 mikrosieverta. To je približno 0,0048 % značilnega neizogibnega naravnega ozadja, ki za leto 2019 znaša 2290 mikrosievertov in ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje, ki prihaja iz vesolja," dodajajo v sporočilu.

Kako nadzirjao vpliv elektrarne na okolje?

Vpliv Nuklearne elektrarne Krško na okolje nadzirajo z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). V NEK-u merijo radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. "V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah," še pravijo v sporočilu.

"Ocenjena vrednost je majhna v primerjavi z avtorizirano mejno dozo za prebivalstvo v okolici NEK"

Kakor dodajajo na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, ki so eni izmed avtorjev poročila, povzetek izpostavitve prebivalstva v okolici NEK kaže, da so bili v letu 2019 "vsi sevalni vplivi NEK-a na ograji NEK (ocena okvirno velja tudi za razdaljo 500 m od osi reaktorja) ter 350 m nizvodno od jezu NEK na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,11 μSv na leto. Ocenjena vrednost je majhna v primerjavi z avtorizirano mejno dozo za prebivalstvo v okolici NEK (efektivna doza 50 μSv na leto na razdalji 500 m in dalje za prispevke po vseh prenosnih poteh), ocenjena vrednost sevalnih vplivov NEK-a na ograji NEK pa je približno 0,0048 % značilnega neizogibnega naravnega ozadja. Ocena okvirno velja tudi na razdalji 500 m od osi reaktorja."

(bš) <p><iframe frameborder="0" height="0" id="a0c18ed0" name="a0c18ed0" scrolling="no" src="https://ad.eposavje.com/www/delivery/afr.php?zoneid=23&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" width="300"></iframe><a href="https://ad.eposavje.com/www/delivery/ck.php?n=aa20972d&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"><img alt="" border="0" src="https://ad.eposavje.com/www/delivery/avw.php?zoneid=23&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=aa20972d" /></a></p>
 

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice