Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
13.09.2021
14:32
Delavnica Wacom, Brežice
Foto: HESS
V Brežicah so prejšnji konec tedna pripravili regionalno delavnico projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM).

V Brežicah gostili regionalno delavnico projekta WACOM

BREŽICE Delavnico z naslovom »Priprava simulacije štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most« je organizirala družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mednarodno komisijo za Savski bazen, Direkcijo za vode Republike Slovenije, z Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in Hrvaškimi vodami.

Delavnica je bila namenjena oblikovanju izhodišč za pripravo in uspešno izvedbo simulacije štabne vaje, ki se načrtuje v maju 2022. Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali njen scenarij in določili vloge različnih institucij pri izvedbi vaje v primeru nepričakovanega onesnaženja reke Save na lokaciji Zidani most v Sloveniji. Prav tako so simulirali postopke komunikacije in sprejemanje odločitev ter razvoj scenarijev za postopke pristojnih institucij v Sloveniji in na Hrvaškem, vezanih na podobne situacije. Direktor družbe HESS, Bogdan Barbič, je v svojem nagovoru izpostavil, da dejavnost družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ni omejena zgolj na primarno ukvarjanje s proizvodnjo električne energije, temveč je veliko širša.

"V okviru večnamenskega projekta se ukvarjamo tudi s protipoplavno zaščito in poplavnimi razmerami, spremljamo kvaliteto vode in ostala dogajanje na reki. Glede na to, da Savo budno spremljamo 24 ur dnevno, smo tudi med prvimi, ki lahko zaznamo kakršnokoli nepravilnost. Slovenski pregovor pravi »Nesreča nikoli ne počiva«, zato je izredno pomembno, da vemo, kako v takih primerih ravnati. Projekt WACOM bo k temu nedvomno pripomogel, protokoli, aktivnosti in materiali, ki bodo v njegovem okviru nastali, pa bodo uporabni za nas vse. Narava je nepredvidljiva, seveda pa si želimo, da do situacij, kjer bi bilo ta znanja potrebno uporabiti, ne bi prišlo," je povedal Barbič.

Projekt WACOM, delavnica v Brežicah

Delavnica temelj za vse simulacije v naslednjem letu

Projekt WACOM je sicer sofinanciran s strani Programa transnacionalnega sodelovanja - Interreg Podonavje in vključuje ključne partnerje iz štirih držav na porečju reke Save. Duška Kunštek, ravnateljica uprave za notranjo plovbo pri Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in predsedujoča Savski komisiji, se je prav tako strinjala, da je regionalna delavnica postavila trden temelj za vse bodoče simulacije, ki nas čakajo v naslednjem letu, in skupne aktivnosti v izrednih razmerah, ki si jih ne želimo, so pa možne. "Tudi Hrvaška s svojimi institucijami strmi k sodelovanju in usklajenemu delovanju z državami porečja Save. Reka Sava je izrazito nemirna reka in nosi veliko izzivov, katerim se bomo tudi s pomočjo aktivnosti projekta WACOM uspešno zoperstavljali in ustvarili postopke in načine delovanja, ki bodo naše življenje naredili varnejše," dodaja.

(eP)

brežice
hidroelektrarne

Pridružite se nam

Novice iz Posavja