Skip to main content
V Posavju N/A° C Četrtek, 18. april 2024
13.05.2019
16:06
Foto: SFEN
Več kot 40 svetovnih jedrskih društev je podpisalo deklaracijo, s katero vlade opozarjajo na priznavanje pomena jedrske energije pri razogljičenju družbe in potrebo po večjih vlaganjih v raziskave.

Med 42 sopodpisniki deklaracije je tudi Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije. Z deklaracijo jedrski znanstveniki, inženirji, strokovnjaki ter nacionalne in mednarodne znanstvene organizacije opozarjajo, da so podnebne spremembe ena največjih groženj našemu planetu in da svet ne napreduje dovolj hitro pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Nasprotno, po poročanju Mednarodne agencije za energijo (IEA) so se izpusti CO 2 , povezani z energetiko, v letu 2018 celo zvišali za 1,7 odstotka. Zato moramo sprejeti hitre in učinkovite ukrepe. Jedrska energija je čist vir energije z nizkimi izpusti CO 2 . Po podatkih Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) znašajo izpusti CO 2 v celotnem življenjskem ciklu proizvodnje elektrike iz jedrske energije le 12 g/kWh, kar je primerljivo z izpusti pri proizvodnji vetrne energije.

"Jedrsko energijo moramo prepoznati kot čist vir energije s pomembno vlogo pri zmanjševanju podnebnih sprememb. Le tako bomo lahko skupaj z drugimi nizkoogljičnimi viri in tehnologijami dosegli razogljičenje energetike do leta 2050," poudarja predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) doc. dr. Tomaž Žagar in dodaja, da je podpis deklaracije ena v nizu aktivnosti slovenskega in evropskega jedrskega društva, ki prispevajo k dvigu prepoznavnosti in sprejemljivosti nizkoogljične jedrske energije.

Na področju jedrske industrije že potekajo projekti uvajanja inovativnih tehnologij, ki pa zahtevajo dodatna sredstva za raziskave in razvoj. Zato je pomembno, da za raziskave in razvoj jedrskih tehnologij namenimo dodatna finančna sredstva, saj bo le tako jedrska energija lahko dosegla svoj potencial.

Iniciativo za podpis sta koordinirali Evropsko jedrsko društvo (ENS) in Francosko jedrsko združenje (SFEN). Deklaracijo je v imenu DJS podpisal dr. Mitja Uršič, član upravnega odbora DJS.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

krško

Pridružite se nam