Skip to main content
V Posavju -2.5° C Torek, 25. januar 2022
15.09.2021
21:57
Krško, predkupna pravica
Grafika: ePosavje.com
Kot smo poročali v začetku meseca, bodo krški občinski svetniki na naslednji seji obravnavali osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč na Vidmu.

V Krškem si želijo zagotoviti predkupno pravico

KRŠKO Na 25. seji Občinskega sveta Občine Krško bodo naslednji četrtek krški svetniki med drugim, obravnavali osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm.

"Gre za površino, ki je v velikosti skoraj celotnega Vidma"

Župan Miran Stanko je 5. septembra napovedal, da v Krškem načrtujejo sprejetje sklepa, s katerim bi si občina v primeru prodaje tega zemljišča zagotovila predkupno pravico. "Gre za površino, ki je v velikosti skoraj celotnega Vidma in gre za mestotvorni del, ki ga je potrebno urediti, da ne bo sredi mesta propadla zadeva. V kolikor bi prišlo do prekinitve delovanja tega podjetja, bi bilo potrebno k temu resno pristopiti," nam je povedal Stanko.

Območje predkupne pravice

Kako teče postopek?

Kot pravijo na Občini Krško, "zakonita predkupna pravica občine na nepremičninah sodi med prostorske ukrepe oziroma instrumente, s katerimi občina zagotavlja izvajanje prostorske politike in izvrševanje sprejetih prostorskih aktov v javno korist. Osnova za predkupno pravico občin je zapisana v 189. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). Občina območje predkupne pravice določi z odlokom in sicer za željeno območje."

Tako mora biti določitev tako natančna, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. "Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupne pravice. Če občina v 15 dneh od vložitve zahteve, potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice ne izda, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja," so zapisali v obrazložitvi.

Kakšni so nadaljni koraki? 

Če občina v predpisanem roku izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjaviti najkasneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. "Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec po preteku 15 dnevnega roka nepremičnino proda drugi osebi, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini," so še zapisali v predlogu sklepa, ki čaka na obravnavo na naslednji seji občinskega sveta. 

(bš, eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam