Skip to main content
V Posavju 16.5° C Sobota, 24. julij 2021
11.08.2020
12:43
Krško, malo gospodarstvo 2020
Foto: arhiv ePosavje
Na Občini Krško so objavili javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2020.

Za malo gospodarstvo namenjajo 135.000 evrov

Vloge zbirajo do 15. septembra

Kot pravijo na Občini Krško, "namenjajo 135.000 evrov nepovratnih sredstev za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih naložb, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, dodatna izobraževanja in podobno, in sicer v razpisnem obdobju med 18. septembra 2019 do 15. septembra 2020." Rok za oddajo vlog je sicer 15. september 2020.

Kdo je upravičen do sredstev?

"Upravičenci do sredstev, ki bodo dodeljena po pravilu de minimis, so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško," dodajajo v sporočilu.

Za vsak posamezen ukrep ločena razpisna dokumentacija

Vloge sprejemajo najkasneje do 15. septembra

Tako je za vsak posamezen ukrep na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 15. septembra 2020.

Kje lahko dobite več informacij?

Dodatne informacije dobite pri Ireni Mesinger na telefonski številki 07/49-81-292, na elektronski pošti irena.mesinger@krsko.si v času uradnih ur od 8. do 11. ure.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja