Skip to main content
V Posavju 22° C Petek, 19. avgust 2022
24.12.2020
14:47
Nuklearna elektrarna Krško v letu 2020
Foto: arhiv ePosavje
V Nuklearni elektrarni Krško so zadovoljni s poslovanjem v posebnem letu 2020, ko zanesljivo in uspešno brez zaustavitve obratujejo vse od jesenskega remonta v letu 2019.

NAJPOMEMBNEJŠE INFORMACIJE:

  • V NEK so zadovoljni s posebnim letom 2020
  • Gorivo za naslednji gorivni cikel že v elektrarni
  • Proizvedli bodo 6 milijard kilovatnih ur električne energije
  • Na polni moči neprekinjeno obratujejo že več kot 420 dni
  • Leto so zaznamovali ukrepi, povezani s COVID-19
  • Začetek gradnje suhega skladišča pričakujejo v naslednjem letu
  • Za podaljšanje obratovanja elektrarne presoja vplivov na okolje

V NEK zadovoljni s posebnim letom 2020

Gorivo za naslednji gorivni cikel že imajo v elektrarni

KRŠKO "Električna energija iz NEK ohranja konkurenčnost, saj je med najcenejšimi viri v Sloveniji. V razmerah pandemije je uspešno potekalo tudi intenzivno delo pri projektih – Program nadgradnje varnosti se zaključuje. Prihodnje leto bodo naši izzivi ohranjanje visoke ravni varnosti in obratovalne učinkovitosti ter uspešna izvedba spomladanskega remonta, zaključevanje projektov Programa nadgradnje varnosti in upravni postopki oziroma presoje podaljšanja obratovalne dobe elektrarne – ob vseh negotovostih nadaljnjega poteka pandemije," pravijo v Nuklearni elektrarni Krško.

Presegli 420 dni neprekinjenega obratovanja na polni moči

Kot izpostavljajo, ob doslednem upoštevanju priporočenih zaščitnih ukrepov zaradi zahtevne epidemiološke situacije tudi v tem hladnejšem obdobju ohranjajo zanesljivost in učinkovitost obratovanja elektrarne ter zagotavljajo visoko raven jedrske varnosti. V Krškem so že presegli 420 dni neprekinjenega obratovanja na polni moči in družbenikoma dobavili dogovorjene količine električne energije.

Delovanje bodo morali prilagajati izzivom pandemije

"Odgovoren odnos do okolja je jeseni potrdila uspešno končana recertifikacijska presoja po standardu ISO 14001:2015. Tudi letos smo izvedli obsežen program preventivnega vzdrževanja in intenzivno potekajo projektna dela. Dnevno tako v elektrarno vstopa med 900 in 1000 oseb. Pripravljamo se na spomladanski remont, med katerim bomo vpeljali deset posodobitev, tudi iz Programa nadgradnje varnosti, ki se lahko izvedejo le ob zaustavitvi elektrarne. Gorivo za naslednji gorivni cikel je že dostavljeno. Svoje delovanje bomo morali prilagajati tudi izzivom pandemije," še dodajajo.

Rožman: "V celoti bomo izpolnili poslovni načrt"

Proizvedli bodo 6 milijard kilovatnih ur električne energije

Kot je povedal predsednik uprave NEK Stane Rožman, uspešno zaključujejo poslovno leto. "Lahko rečemo, da bomo v celoti izpolnili poslovni načrt. Kar pomeni, da bomo proizvedli okroglo 6 milijard kilovatnih ur električne energije. Obratujemo v nizu, na polni moči preko 420 dni. Pomeni tudi, da smo obratovali izjemno varno, ni bilo nikakršnih obratovalnih dogodkov, ki bi vznemirjali javnost ali bi imeli vplive na okolje," ob tem pove Rožman.

"Velik napredek na projektih, ki jih izvajamo v sklopu podaljšanja življenjske dobe"

Prvi mož NEK izpostavlja pomembno dejstvo, da dobavljajo nizkoogljično električno energijo obema družbenikoma, ta energija pa prispeva veliko k zavezam Slovenije in Hrvaške v okviru Evropske skupnosti k ohranitvi globalnih okoljskih razmer. "Za nas pomembno je velik napredek na projektih, ki jih izvajamo v sklopu podaljšanja življenjske dobe. Delo poteka izjemno intenzivno, zadovoljni smo z napredkom in vstopamo v novo poslovno leto, ki za nas pomeni nove izzive."

Remont v aprilu

Največji izziv bo remont, ki se bo pričel v mesecu aprilu. "Razen tega so se seveda še specifični projekti, ki podpirajo izpolnjevanje vseh pogojev za dolgoročno obratovanje Jedrske elektrarne Krško. Sem sodi periodični varnostni pregled, ki se izvaja vsakih 10 let. Sem sodi tudi mednarodna misija s strani Agencije za jedrsko energijo z Dunaja, ki bo ovrednotila izpolnjevanje pogojev za dolgoročno obratovanje in sem sodi tudi pridobivanje okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje za dolgoročno obratovanje."

Izjemne številke kot rezultat velikega števila aktivnosti

V elektrarni pravijo, da so izjemni rezultati odraz kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja, kot tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. "So tudi odraz velike zavzetosti sodelavcev ter učinkovitega in proaktivnega odziva NEK po pojavu novega koronavirusa v evropskem prostoru."

Kako delujejo v času epidemije?

V obdobju, ki je izpostavilo pomen električne energije za delovanje družbenih sistemov in ustrezne ravni državne samooskrbe, so uvedli vrsto zaščitnih ukrepov za zagotavljanje neprekinjenega obratovanja. V Nuklearni elektrarni Krško so poskrbeli za zaščito ključnega obratovalnega osebja ter začasno zaprli gradbišča oziroma delovišča. "Uvedli smo delo na domu za vse podporne funkcije organizacije. Tudi poleti smo vztrajali pri doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov in tako ob poslabšani epidemiološki sliki v okolju ohranili pogoje za delovanje elektrarne na polni moči in izvajanje projektov," dodajajo.

NEK v letu 2020

Program nadgradnje varnosti v Nuklearni elektrarni Krško

Tehnični podporni center

"Program nadgradnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna ni bila izvorno projektirana, se končuje. Uvaja pasivne rešitve, kar pomeni, da za delovanje sistemov niso potrebne posebne naprave in energenti. Zgrajen je novi Tehnični podporni center. Ta s svojo zasnovo presega najsodobnejše standarde za to področje in s pomožno komandno sobo omogoča upravljanje sistemov elektrarne v vseh razmerah," še sporočajo iz NEK.

Gradnja suhega skladišča izrabljenega goriva

Začetek gradnje pričakujejo naslednje leto

V posebej utrjeni varnostni zgradbi so že nameščeni dodatni rezervoarji, ki bodo z novimi sistemi zagotavljali možnost alternativnega dolgoročnega odvoda toplote iz reaktorske sredice. Za gradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki pomeni prehod na pasivne rešitve in povečanje ravni jedrske varnosti, potekajo pripravljalna dela oziroma potrebne prilagoditve obstoječih sistemov. V NEK so začeli postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo. Tako pričakujejo, da se bo gradnja suhega skladišča izrabljenega goriva, ki naj bi okvirno potekala leto in pol, začela prihodnje leto.

NEK v letu 2020

Tretji občasni varnostni pregled

"Varno obratovanje je najpomembnejše poslanstvo NEK. V skladu s predpisi je občasni varnostni pregled dopolnilno orodje pri stalnem upravnem nadzoru varnosti, ki ga z rednimi in izrednimi pregledi zagotavlja Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Po obsežnem in zahtevnem občasnem varnostnem pregledu (prvi je bil leta 2003, drugi 2013) URSJV izda odločbo, ki potrjuje, da NEK izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti ter da lahko nadaljuje obratovanje naslednjih 10 let. Začenja se tretji pregled, ki bo preverjal izpolnjevanje teh pogojev do leta 2033, ko bo na vrsti četrti," še sporočajo iz NEK.

Prihodnje leto v Krškem misija pre-SALTO

In kot še dopolnijo, "poleg tega mednarodne strokovne organizacije – predvsem Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) in Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) – s strokovnimi pregledi preverjajo različne vidike zagotavljanja varnosti NEK. MAAE bo prihodnje leto na povabilo slovenske vlade pregledala varnost dolgoročnega obratovanja elektrarne v okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation)."

Presoja vplivov na okolje

V Nuklearni elektrarni Krško v skladu s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje potrebujejo za podaljšanje obratovanja elektrarne tudi presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje. V elektrarni, "verjamemo, da bomo uspešno zaključili tudi ta zahtevni postopek, saj smo elektrarno v vseh letih delovanja vodili strokovno, skrbno vzdrževali in stalno posodabljali – z vizijo dolgoročnega obratovanja elektrarne, ki zagotavlja energetsko varnost in okoljsko trajnost ter dostopnost električne energije za gospodarstvo in gospodinjstva."

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam