Skip to main content
V Posavju 27.1° C Ponedeljek, 8. avgust 2022
08.09.2020
11:29
Jedrska energija za novo Evropo 2020
Foto: arhiv ePosavje
Od ponedeljka do četrtka v Portorožu poteka mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo 2020. V živo in na daljavo pričakujejo 145 prispevkov in 7 vabljenih predavanj.

O stanju in razvoju jedrske energetike in jedrskih raziskav

Konferenca letos prvič poteka kot hibridni dogodek

PORTOROŽ Na predavanjih bodo govorili o stanju in razvoju jedrske energetike in jedrskih raziskav ter pomenu jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo v vseh pogojih danes in tudi v prihodnosti. Kot je ob odprtju mednarodne konference poudaril doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), jedrska stroka in znanost tudi z organizacijo letošnje konference, ki v luči COVID-19 prvič poteka kot hibridni dogodek s fizičnimi udeleženci v Portorožu in virtualnimi predavatelji in razpravljavci z vsega sveta, dokazuje zanesljivost svojega delovanja, podobno kot so to v okoliščinah pandemije s svojim nemotenim, stabilnim obratovanjem dokazale številne jedrske elektrarne po vsem svetu, vključno z Nuklearno elektrarno Krško.

Konferenca tudi kot priložnost za aktivno obveščanje javnosti o koristih in prednostnih jedrske energije

"Konferenca je eden ključnih gradnikov uresničevanja poslanstva društva, ki je osredotočeno na sodelovanje in izmenjavo informacij ter prenos znanja in jedrske tehnologije v industrijo, seveda pa tudi na skrb za aktivno obveščanje javnosti o koristih in prednostih jedrske energije. Ta je pomemben del rešitve pri načrtovanju prihodnje, nizkoogljičneoskrbe z energijo inblažitviposledic podnebnih sprememb," je poudaril Žagar.

Osrednji poudarki konference usmerjeni v raziskave, razvoj in uporabo jedrske tehnologije

Po besedah izr. prof. dr. Luke Snoja, predsednika programskega odbora letošnje konference in vodje odseka za reaktorsko fiziko pri Institutu Jožef Stefan, so osrednji poudarki letošnje konference usmerjeni v raziskave, razvoj in uporabo jedrskih tehnologij, pomen sodelovanja znanosti, izobraževanja in industrije ter vlogo jedrske energije pri trajnostni oskrbi z nizkoogljično električno energijo

O zanesljivi oskrbi in načrtih v prihodnje

V torek sta bili med vabljenimi predavanji dve - na temo odpornosti obratovanja jedrske elektrarne, ki zagotavlja zanesljivo dobavo električne energije v vseh pogojih je predaval Janez Krajnc iz Nuklearne elektrarne Krško, o načrtovanja novih jedrskih zmogljivosti v Sloveniji, ki v okviru projekta JEK 2 pomembno prispeva k uresničevanju okoljsko-podnebnih, ekonomskih in družbenih ciljev trajnostnega razvoja pa Bruno Glaser iz Skupine GEN.

Tudi o načrtih na področju razvoja fuzijske tehnologije

V sredo bo prvič v sklopu mednarodne konference Jedrska energija za novo Evropo in ob podpori ameriškega ministrstva za energijo potekal sestanek delovne skupine Mednarodnega okvirja za jedrsko sodelovanje (IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation), ki se ukvarja tudi z razvojem mednarodnih odlagališč visokoradioaktivnih odpadkov, njen sopredsedujoči pa je dr. Tomaž Žagar iz Skupine GEN in predsednik DJS. V četrtek bo dr. Jérôme Bucalossi, direktor IRFM (Institut de recherche sur la fusion magnetique) CEA, predstavil dosežke in načrte na področju razvoja fuzijske tehnologije.

(eP)

krško

Pridružite se nam