Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
28.07.2022
21:37
Tanin Sevnica
Foto: ePosavje.com
V sevniškem Taninu so zadovoljni s poslovanjem v letu 2021, ustvarili so skoraj 25 milijonov evrov prihodkov in poslovno leto končali s 4,4 milijoni evrov čistega dobička.

Za Taninom je uspešno leto

Za dividende skoraj 1,5 milijona evrov

SEVNICA Na nedavni skupščini družbe Tanin Sevnica so potrdili predlog, da bodo del skoraj 4,5 milijona evrov lanskega dobička namenili za izplačilo dividend delničarjev. Za dividende v višini 20,86 evra bruto na delnico bodo namenili 1.473.696,42 evrov, preostali bilančni dobiček bo ostal nerazporejen in bodo o njegovi delitvi odločali v naslednjih poslovnih letih. Lansko leto je bilo kljub zahtevnim gospodarskim razmeram uspešno, saj so ustvarili 24.958.802,95 milijonov evrov prihodkov, dobre 4,3 milijona evrov več kot v letu 2020.

Tanin, furfural in natrijev acetat

V podjetju, ki bo v naslednjem letu praznovalo 100-letnico delovanja, pridobivajo tanin z ekstrakcijo kostanjevega lesa in nato v nadaljevanju proizvodnega procesa še produkta furfural in ocetna kislina. Furfural koncentrirajo, prečistijo in skladiščijo v cisternah, preden ga naročniki odpeljejo v svoj proizvodni obrat, ocetno kislino pa uporabljajo za proizvodnjo natrijevega acetata. Furfural je organsko toplino, ki ga veliko uporabljajo v naftni industriji - natrijev acetat ima široko uporabnost v industriji, pri dodelavi betona in v prehrani za izboljšanje okusa.

Kostanj v Sloveniji

Kostanjevo drevo je osnova

Kot osnovno surovino uporabljajo les pravega kostanja, v zgodovini so bili osnovna za proizvodnjo veliki kostanjevi gozdovi v okolici Sevnice, danes pa kostanjev les pridobivajo tako iz domačih kot iz tujih gozdov, iz tujine največ lesa pride iz Hrvaške. V Taninu izpostavljajo, da lastnikom slovenskih gozdov pomagajo pri ohranjanju gozdov skupaj s sečnimi ekipami. Kostanj namreč napadata rak in črnilovka, zato je potek takšnih dreves nujen. Se je pa v zadnjih letih stanje v gozdovih bistveno izboljšalo tudi zaradi pojava bolezni glive hipervirulence in zaradi večjega poseka bolnih kostanjevih dreves.

Bo kostanja dovolj?

V prihodnje se bo oskrba s kostanjevim lesom zaostrila zaradi želje po uporabi obnovljivih virov proizvodne energije, kamor spada lesna biomasa. Državno subvencioniranje proizvodnje iz domačih surovinskih gozdov dviguje ceno lesne biomase za vse obstoječe in nove uporabne. V Taninu napovedujejo, da bo potrebno višje proizvodne stroške kompenzirati samo z novimi inovativnimi izdelki za prehranjevalni sektor. "Naslednja točka bo fokusiranje na nabavo potrebnih surovin z večjim angažiranjem ali reorganiziranjem nabavne službe za les. Treba se je približati nabavi surovin brez posrednikov, ki nam danes krojijo usodo z izkoriščanjem novo nastale situacije na surovinskem trgu," dodajajo.

Italija je njihov najpomembnejši zunanji prodajni trg

Med najpomembnejšimi zunanjimi prodajnimi trgi je z 48% Italija, nato Nizozemska, Ruska federacija, Belgija in Kitajska, 26% pa predstavljajo drugi trgi. O poslovanju v letošnjem letu pravijo, da previdevajo še višjo realizacijo prihodkov, leto 2022 želijo končati z 28 milijoni evrov prihodkov. Glavna naloga 127-članskega kolektiva bo ohraniti proizvodnjo, obstoječe distribucijske poti in optimizacija proizvodnih in distribucijskih stroškov. 

Raziskave in razvoj

Pomemben del je namenjen raziskavam in razvoju, med njimi omenjajo šest segmentov, od razvoja novih aktivnih komponent do kombiniranja različnih aktivnih komponent, raziskovanja aktivnosti komponent v prebavnem traku (Salmonela, E-coli, clostridi, Lactobacili), kot tudi raziskavo vpliva elagi taninov na imunski sistem pri živalih.

ISO 14001

Na področju reševanja ekološkega vprašanja so lani pristopili k aktivnostim za pridobitev certifikata ISO za sistem ravnanja z okoljem 14001 in ga tudi pridobili, končali so z investicijo v filter dimnih plinov in prve meritve so pokazale načrtovan rezultat emisij v skladu z novo zakonodajo, ki bo stopila v veljavo leta 2025.

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja