Skip to main content
Nedelja, 28. maj 2023
12.08.2019
08:44
Foto: Ansat TV
V Termoelektrarni Brestanica so ob začetku izgradnje sedmega plinskega bloka in nadaljevanju nadgradnje zadovoljni s poslovanjem v prvi polovici letošnjega leta.

V Termoelektrarni Brestanica zadovoljni s prvim polletjem

BRESTANICA Ob začetku izgradnje sedmega plinskega bloka in nadaljevanju nadgradnje so v Termoelektrarni Brestanica zadovoljni s poslovanjem v prvi polovici letošnjega leta. "Lahko ocenim, da smo letošnje prvo polletje zaključili zelo uspešno. Imamo zagotovljene stabilne prihodke in izkazujemo nekaj dobička," je povedal direktor Tomislav Malgaj.

"Za plinski blok 7 ne potrebujemo najema dodatnih kreditov"

"Predvsem pa je pomembno, da imamo stabilno poslovanje in da za sam plinski blok 7 ne potrebujemo najema dodatnih kreditov, ampak bomo vse zmogli z lastnimi sredstvi," še dodaja sogovornik.

Zagotavljanje napajanja nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško

"S temi bloki bomo lahko zagotavljali, ob naši primarni vlogi terciarne sistemske elektrarne, tudi napajanje nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško," še pove Malgaj. Vloga Termoelektratne Brestanica, ki je ena najstarejših še delujočih elektrarn v Sloveniji, je namreč predvsem zagotavljanje električne energije v času izpadov ostalih virov in se aktivira po potrebi. V primeru izgradnje jedrskega bloka 2 pa bo v Brestanici potreben še kakšen generator.

(bš)

krško
termoelektrarna brestanica
video
posavski tednik

Pridružite se nam