Skip to main content
Petek, 1. december 2023
24.05.2022
07:41
Kibernetska varnost v jedrskih objektih
Foto: freepik.com
Kot pravijo na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, je pri njih med 17. in 19. majem 2022 potekala mednarodna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih - KiVA2022.

Vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih

LJUBLJANA Vaja je, tako pravijo na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, predstavljala presek med jedrsko varnostjo, varovanjem, pripravljenostjo na izredne dogodke in kibernetsko varnostjo, pripravili in izvedli so jo v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) in Avstrijskim inštitutom za tehnologijo (AIT).

Zagotavljanje kibernetske varnosti v jedrskem sektorju

Na uvodnem sestanku so podporo izvedbi vaje izrazili številni visoki predstavniki organizacij, ki so v Sloveniji vključeni v zagotavljanje kibernetske varnosti v jedrskem sektorju, na sestanku so predstavili glavne okvirje in cilje vaje. glavni okvirji in cilji vaje. Naslednja dva dni, 18. in 19. maja 2022, so se vaje kot vadbenci udeležili ključni deležniki za kibernetsko varnost v jedrskem sektorju iz Slovenije. Tako so sodelovali upravljavci jedrskih objektov (jedrske elektrarne - NEK d. o. o., Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov - Agencija za radioaktivne odpadke in Raziskovalnega reaktorja TRIGA - Institut Jožefa Stefana), upravni organi (Urad za informacijsko varnost, Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava za jedrsko varnost), tehnično podporne organizacije (SI-CERT, SIGOV-CERT in Ministrstvo za obrambo) in dobavitelji računalniške opreme (Iskra d. o. o. in Agitavit Solutions d. o. o.).

Prva tovrstna vaja v Sloveniji in v svetu

Kot dodajajo na URSVJ, "so vajo kot prvo tovrstno tako v Sloveniji kot v svetu opazovali številni opazovalci, poleg domačih iz Slovenije tudi predstavniki Argentine, Avstrije, Romunije, Švice, Združenih arabskih emiratov, Združenih držav Amerike in mednarodne organizacije WINS (angleško World Institute for Nuclear Security)."

Na namišljenem jedrskem objektu

Vajo so izpeljali s scenarijem na namišljenem jedrskem objektu z namenom zagotoviti visoko raven informacijske varnosti. V scenarij so poleg glavnega poudarka na odzivu ob kibernetskih grožnjah vključili tudi vidike jedrskega varovanja in jedrske varnosti v namišljenem jedrskem objektu. Na vaji so izvedli, z uporabo posebej za vajo izdelane modele informacijske in procesne opreme, kakršno uporabljajo jedrski objekti ter programske in strojne opreme, kakršno uporabljajo kibernetski napadalci. 

Na vaji je sodelovalo 70 udeležencev

Kot še dodajajo, številna udeležba - na vaji je sodelovalo skupaj 70 udeležencev - in aktivna vključenost tako domačih kot tujih predstavnikov potrjuje visoko zavedanje pomembnosti zagotavljanja kibernetske varnosti v jedrskih objektih. Slovenija je tako tudi z izvedbo te vaje ponovno pokazala svojo zavidljivo pripravljenost na izredne dogodke, "tudi na takšne, ki bi jih povzročili kibernetski napadi in trdno povezanost med nacionalnimi in mednarodnimi deležniki."

nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja