Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
04.04.2023
15:57
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
Na Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence so v ponedeljek objavili, da ne nasprotujejo koncentraciji in posledično prevzemu družbe Vipap Videm Krško.

Varuh konkurence: "Koncentracija je skladna s pravili konkurence"

KRŠKO Na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence so v ponedeljek objavili zapisa, da so 30. marca 2023 izdala odločbo z izrekom, v katerem pišejo, da "Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Kompas Shop, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, in Vipap Videm Krško proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence."

54,07 %

Družba Vipap Videm Krško je od septembra 2021 v postopku prisilne poravnane. Po koncem decembra lani izglasovani prisilni poravnavi in objavljenem poročilu upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic je s skoraj 2,3 milijona evrov nominalnega zneska vplačanih v osnovni kapital s 37,97 % deležem največji lastnik družba Astra Invest, d.o.o. Družba je bila v Poslovni imenik Slovenije vpisana 19. julija lani, ustanovitelj je Kompas Shop, trgovina, d. d.. In prav Kompas Shop je na tretjem mestu vplačila novih delnic s 16,10 % deležem. Vmes je med njima na omenjenem seznamu družba Kostak, d.d. s 25,68 % deležem v osnovnem kapitalu. 

Na seznamu lastnikov je 38 upnikov

Na seznamu vplačila novih delnic je vpisanih 38 lastnikov, 5 novih lastnikov ima od 2,4 % do 5,94 % deležem, 23 fizičnih oseb pa ima 0,01 % delež v novi lastniški strukturi. 

Čistilna naprava Vipap, Krško

V kateri fazi je postopek prisilne poravnave?

V zadnjem poročilu sodišču je 15. marca predsednica uprave družbe Milena Resnik zapisali, "da sta zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave dva upnika vložila pritožbi, zaradi katerih postopek prisilne poravnave še vedno traja in je dolžnikovo poslovanje omejeno, kar predstavlja določeno težavo za poslovodstvo."

Vipap: "Ocenjujemmo, da bo odločanje podaljšalo postopek za dva meseca"

Kot nadaljuje, "je Višje sodišče v Ljubljani 1. marca deloma ugodilo pritožbi upnika Kostak, postopek pa je vrnilo nazaj v odločanje Okrožnemu sodišču v Krškem. Pritožbi je bilo ugodeno zaradi procesnih kršitev sodišča, ki je v delu procesno napačno izvedlo dokazni postopek, kar je bilo že v samem začetku plod Kostakovih pritožb in ugovorov v postopku. Ocenjujemo, da bo novo odločanje podaljšalo postopek za dva meseca, čeprav te kršitve ne bodo vplivale na končni izid prisilne poravnave. Poslovodstvo pričakuje, da bodo vsi udeleženci postopka konstruktivno pristopili k zaključku s ciljem, da bo VIPAP končno pričel v polnem obsegu izkoriščati vse proizvodne kapacitete in tržne priložnost."

Dobrih 15 % Levasa Kompas 

V celotni zgodbi okoli Vipapa se je konec lanskega julija zgodil še en zanimiv dogodek. Podjetje LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o. je bilo do 18. julija v 100% lasti družbe Vipap, nato pa je s prenosom 15,6872 % poslovnega deleža delni lastnik podjetja postalo podjetje CAPSA, trgovina in svetovanje, d.o.o. Po javno dostopnih podatkih je od 18. junija 2021 direktor omenjenega podjetja hkrati tudi skrbnik blagovne znamke v družbi Velana Living, še eni iz portfelja skupine Kompas Shop.

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam