Skip to main content
V Posavju 5.8° C Petek, 9. december 2022
18.01.2022
13:14
Vipap Videm Krško
Foto: ePosavje.com
V krški papirnici so decembra ustvarili več kot 5,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kažejo podatki iz prvega mesečnega poročila v postopku prisilne poravnave.

Decembra več kot 5,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje

KRŠKO Na Okrožnem sodišču v Krškem so prejeli prvo mesečno poročilo insolventnega dolžnika Vipap Videm Krško d.d. za čas od 1. do 31. decembra lani. V poročilu so zapisali, "da do poteka roka za oddajo mesečnega poročila insolventnega dolžnika Vipap Videm Krško d.d. ne prejme vseh računov, prav tako zaradi pogodbenih določil v nekaterih primerih ne izstavi vseh računov. Zaradi navedenega so računovodski izkazi za omenjeno obdobje narejeni na osnovni razpoložljivih podatkov. Ker v nekaterih primerih lahko pride tudi do dopolnjevanja podatkov za obdobja pred tekočim obdobjem, so mogoča odstopanja med prej in v tekočem poročilu podanimi podatki za pretekla obdobja, kar se bo v naslednjih poročilih tudi korigiralo, saj moramo striktno upoštevati določila prisilne poravnave glede nastanka dolžniško upniških razmerij."

V prodajni ponudbi 40 % embalažnih papirjev

V oddanem izkazu poslovnega izida za lanski december so tako zapisali, da so ustvarili 5.423.687 evrov čistih prihodkov od prodaje. "Alternativni ponovni zagon je prinesel uspeh, le 5 % nižja od načrtovanje proizvodnje zaradi motenj pri dobavi surovin," pravijo. Enega ključnih dejavnikov za uspeh izpostavljajo nov poslovni model in dajanjem prednosti proizvodom z višjimi maržami v prodajni ponudbi. Tako pravijo, da je bilo v njihovi prodajni ponudbi 40 % embalažnih papirjev. In če bi imeli dovolj surovin, bi lahko bi bile še višje.

Papirni stroj, Vipap Videm Krško

"Ni prostora za napake"

Proizvodnja na zaenkrat še dveh papirnih strojih zahteva dobro planiranje v vseh poslovnih funkcijah družbe in zanesljive poslovne partnerje, pravijo v družbi Vipap. "In ni prostora za napake." Decembra so sicer načrtovali 10.338 ton proizvodnje in poslovni rezultat na ti. poslovni ničli. V prvem mesecu delovanja so proizvedli 9.740 ton papirjev, razliko od načrtovane količine pa pripisujejo pomanjkanju vhodnih surovin, ki je povezan z manjkom obratnega kapitala. "S tem je družba izgubila 1.400 ton papirja, oz. 850.000 evrov prihodkov," piše v poročilu.

Elektrika, obratni kapital, zaposlitve

Med ključnimi izzivi vidijo oskrbo z energenti, zagotovitev obratnega kapitala in pridobitev nujno potrebnih zaposlenih za delo v proizvodnji ter drugih tehničnih področij, povezanih z vzdrževanjem ter zagonom tretjega papirnega stroja.

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja