Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
06.10.2021
16:47
Vipap Videm Krško, oktober 2021
Grafika: ePosavje.com
Parkirišče tovarne Vipap Videm Krško na Tovarniški ulici 18 ob vikendih sameva. Nekaj več avtomobilov je med tednom, a še zdaleč ne toliko, kot jih je sicer na običajni delovni dan.

Iz časopisnega papirja na ovojno - embalažni segment

KRŠKO Pred slabim mesecem dni smo poročali o skupščini družbe Vipap Videm Krško, na kateri predstavniki lastnikov predlogov o dokapitalizaciji niso podprli in da v družbi že nekaj časa iščejo novega dolgoročnega lastnika.  Finančna stabilizacija družbe Vipap je pogoj, da bodo v papirnici zaključili prestrukturiranje iz proizvodnje časopisnega papirja in se preusmerili na ovojno-embalažni segment. Sredi septembra so deležnike pozvali k strpnosti, Občino Krško pa, "da dejavno podpira družbo pri ohranitvi premoženja družbe in ohranitvi delovnih mest."

Delavci še vedno na čakanju

Večina zaposlenih v družbi Vipap Videm Krško je še vedno na ti. čakanju na delo. Zaposlenih so bili sprva na čakanju do 1. oktobra, zdaj so jim ukrep podaljšali do 15. oktobra. "Obvestilo o podaljšanju čakanja smo dobili po SMS obvestilu," nam je zaupal eden od zaposlenih. 

Čez 14 dni zagon tovarne?

Po neuradnih informacijah, ki krožijo med zaposlenimi, naj bi okrog 20. oktobra znova zagnali tovarno. "Te informacije samo krožijo, drugih informacij nimamo. Uradnega ni nič. Plače so bile do sedaj redno in normalno izplačane," je še povedal naš sogovornik.

V Pergamu pričakujejo sestanek z upravo

Za več informacij smo poklicali predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Jakob Počivavšek nam je v dopoldanskem pogovoru povedal, da v naslednjih dneh pričakujejo sestanek z upravo.

Belektron, Vipap

Hipoteka na več zemljiščih znotraj kompleksa

Na zadnji dan letošnjega aprila so sicer na več zemljiščih znotraj kompleksa na Vidmu, tako je razvidno iz zemljiške knjige, vknjižnili hipoteko. Ta je med drugim zabeležena tudi na največjem zemljišču znotraj kompleksa, skoraj 140.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču 957/6 v katarski občini 1316 - Stara vas.

In kot je razvidno, je družba Belektron vknjižnila "hipoteko zaradi zavarovanja popolne in pravočasne izpolnitve vseh in celotnih obveznosti iz naslova terjatve v višini 4.100.000,00 EUR, ki zapade v plačilo dne 30.4.2021, z možnostjo poplačila terjatve, ki je določena v členu Kupoprodajne pogodbe št. CO2/21/S/1330454 z dne 30.04.2021 in s tem povezano možnostjo odpoklica ali predčasnega prenehanja Sporazuma skladno s 16.členom Sporazuma o zavarovanju, opr. št. SV 752/21 z dne 30.4.2021, od 30.8.2021 dalje z zamudnimi obrestmi v višini zakonskih zamudnih obresti."

Podjetje Belektron je, tako pišejo na svoji spletni strani, "uveljavljeno podjetje, ki se primarno ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi."

Spletna stran je začasno nedostopna

Od prejšnjega tedna je sicer začasno nedostopna njihova spletna stran vipap.si. "Za nevšečnosti se opravičujemo," piše na strani. 

(bš, eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam