Skip to main content
V Posavju 5° C Torek, 23. 2024
16.03.2022
21:32
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
V družbi Vipap Videm Krško so februarja poslovali z izgubo, največji izziv predstavljajo stroški energentov, predvsem električne energije, zemeljskega plina in emisijskih kuponov.

Največji izziv so še vedno visoki stroški energentov

KRŠKO Družba Vipap Videm Krško d.d. je od začetka lanskega novembra v postopku prisilne poravnave, v rednem poročilu sodišču poročajo, da so februarja zaradi nepravočasne dobave surovin izgubili 412 ur proizvodnje, oziroma 3200 ton proizvodnje in s tem potencialnih 270 tisoč evrov prihodkov. "Nepravočasna dobava surovin je povezana z dejstvom, da obratujemo z minimalnim obratnim kapitalom," pravijo v Vipapu. Mesec februar so zaključili s pozitivnim EBITDA v višini 81 tisoč evrov - izguba iz poslovanja je bila 292 tisoč evrov, višina amortizacije je bila 373 tisoč evrov.

O potrjevanju naročil

"Planiranje prodaje, nabave, proizvodnje je ključna poslovna funkcija, ki je usmerjena v čim manjše zaloge vhodnih surovin in končnih izdelkov, ker le na ta način zagotovimo, da je oskrbna veriga zaprta. Potrjujemo samo naročila, ki imajo pokritje stroškov in zagotovljeno minimalno predplačilo, ker le na ta način uspemo financirati nabavo surovin," dodajajo.

V podjetju potekajo aktivnosti za zagotavljanje pogojev stabilnega in dolgoročnega obratovanja in prehod na polno obratovanje z vsemi tremi papirnimi stroji. Kot je povedala predsednica uprave Milena Resnik, "ključni izzivi ostajajo oskrba z energenti, zagotovitev obratnega kapitala ter pridobitev ustreznega števila nujno potrebnih zaposlenih za delo v proizvodnji ter na drugih tehničnih področjih, vezano na vzdrževanje in zagon tretjega papirnega stroja."

O minimalnih zalogah

"Za stabilno obratovanje in s tem ustvarjanje pozitivnega denarnega toka je potrebno zagotoviti minimalne zaloge, kar pa je povezano z obratnim kapitalom v višini minimalno 1,5 milijona evrov. Vse aktivnosti poslovodstva so usmerjene v tej smeri," dodajajo.

Prodajna površina, Vipap Videm Krško

Umaknili predlog sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe s CNG

Kot je razvidno iz javno dostopnih virov, so v torek umaknili predlog dolžnika za izdajo sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe („Supplier-Buyer Agreement“) med dolžnikom in pravno osebo Central National Gottesman Europe, GmbH, na podlagi katere bi poslovni partner dolžniku zagotovil finančni vložek 2,7 milijona evrov, dolžnik pa bi na največjem zemljišču znotraj kompleksa (v katarski občini 1316 na zemljišču 957/6) v korist vlagatelja v zavarovanje terjatve ustanovil zastavno pravico.

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam