Skip to main content
V Posavju -2.4° C Torek, 31. januar 2023
02.12.2021
11:20
Zagon tovarne Vipap Videm Krško
Grafika: ePosavje.com
V krškem Vipapu so torek zvečer znova zagnali proizvodnjo časopisnih papirjev. Po besedah predsednice uprave Milene Resnik so blizu tudi zagonu papirnega stroja 2, kar naj bi se zgodilo že v petek.

V Vipapu kmalu še zagon papirnega stroja (PS) 2

KRŠKO Po torkovem vnovičnem zagonu strojev v krškem Vipapu optimistično gledajo v prihodnost. "Papirni stroj, ki smo ga zagnali pred dnevi, trenutno dela časopisni papir, v planu je zagon papirnega stroja (PS2), jutri, v petek," nam je v četrtek povedala predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško Milena Resnik. Na tem papirnem stroju bodo začeli z ovojno-embalažnim programom. 

Ovojno-embalažni program

V primerjavi z julijem, ko je tovarna obstala in je bilo nadaljevanje proizvodnje zelo negotovo, "novi" Vipap na trg vstopa v času velikega povpraševanja. "Povpraševanje je na vrhuncu, cene so na vrhuncu," dodaja. Preusmeritev s časopisnih papirjev na ovojno - embalažni program je ena ključnih novosti novih časov.

"Drugačen poslovni model"

Kot pravi, "je drugačen tudi poslovni model. Ekipa kriznega prestrukturiranja, ki se je zbrala v Vipapu, je osredotočena zelo izrazito tržno in da na trg plasiramo blagovno znamko Vipap." Med ovojno - embalažnimi papirji izpostavlja inovacijo VIP Brown, za katero so prejeli tudi priznanje. "To je nov produkt, ki ga proizvajamo iz odpadnega kartona in je certificiran za stik z živili. To je segment, s katerim je danes Vipap drugačen v primerjavi s preteklostjo."

Grafični papirji ostajajo

Vstop iz grafičnih na ovojno - embalažne papirje po besedah sogovornice ni enostaven. "Na trgu je potrebno poiskati nove kupce, nadaljevati s samo modifikacijo produkta in ga prilagoditi končnemu kupcu." Kljub uvedbi novega programa pa v ponudbi izdelkov krške papirnice ostaja del grafičnih papirjev.

Do petka rok za prijave terjatev v postopku prisilne poravnave

V petek se bo iztekel rok za prijave terjatev v postopku prisilne poravnave, ki jo je Okrožno sodišče v Krškem na predlog upnika Vipap CZ A.S. začelo 3. novembra letos. V Vipapu trenutno tako potekata dva procesa. "Kot predsednica uprave sem odgovorna za operativno vodenje - za postavitev poslovnega načrta, zagotavljanja obratovanja in pozitivnega poslovnega rezultata. Vzporedno poteka postopek upniške prisilne poravnave v skladu z zakonodajo in en del teh mejnikov je tudi ta, da imajo upniki pravico prijaviti svoje terjatve na sodišče. Kakor vem, so prijave v teku in postopek upravlja upravitelj Mirko Filipovič. Vsi, ki so prijavili terjatve, bodo imeli pravico glasovanja in bodo del upniškega odbora. Ostali, ki niso prijavili svojih terjatev, so prav tako varni," nam je v četrtek povedala predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško.

Kako naprej?

In kaj bo sledilo po petku, 3. decembru? Uprava družbe bo do konca januarja, oz. februarja - tako sogovornica, pripravila program finančnega prestrukturiranja podjetja, iz katerega bo jasno vidna slika v koliko procentih bodo upniki poplačani. "In hkrati bo vidno tudi, v kolikšnem času bo ta delež poplačan. Del tega plana bo tudi naš finančni načrt," še pove.

Februarja zagon še tretjega papirnega stroja?

Danes je v Vipapu 280 zaposlenih

V Vipapu je danes zaposlenih 280 delavcev, uspelo jim je zadržati vse ključne kadre - tako v tehnologiji in ostalih poslovnih funkcijah. "Smo operativni in poslovni načrt s ponovnim zagonom predvideva prva dva meseca delovanje dveh papirnih strojev, v februarju pa zagon tretjega papirnega stroja," je še povedala Milena Resnik.

Na trgu iščejo nove kadre

Za izpolnitev vseh načrtov v tovarni iščejo tudi nove kadre. "Povprašujemo po novih kadrih predvsem za proizvodnjo. Moram reči, da smo v tem tednu opravili razgovore in tečejo postopki dodatnih zaposlitev šestih zaposlitev. Na trgu je odziv, uspeli smo dobiti kadre in ta proces bo v teku. Nekje 25 ljudi potrebujemo, če želimo aktivirati tretji papirni stroj."

Central National Gottesman Europe (CNG)

V iskanju novih poslovnih priložnosti so v družbi Vipap Videm Krško pomoč poiskali v svetovni korporaciji Central National Gottesman Europe (CNG), GmbH z Dunaja. "To je trgovec, ki se ukvarja in trži s papirjem po vsem svetu. Poslovni partner nam ni tuj, s podjetjem smo v preteklosti že sodelovali in je poslovni odnos vzpostavljen. Kar je drugače, je to, da smo danes v dogovorih za strateško dolgoročno poslovanje, predvsem tudi na trgih ovojno - embalažnih papirjev, tudi prekomorskih trgih, ne samo v Evropi," še pravi sogovornica.

Sodišče je reklo ne

Ime in kratica podjetja CNG je namreč prišlo v javnost v torek, 30. novembra, ko je Okrožno sodišče v Krškem zavrnilo predlog dolžnika za soglasja sodišča k sklenitvi pogodbe („Supplier-Buyer Agreement“) med dolžnikom in pravno osebo Central National Gottesman Europe, GmbH, "na podlagi katere bi poslovni partner dolžniku zagotovil finančni vložek v višini 2,700.000 evrov dolžnik pa bi na svoji nepremičnini z ID znakom: 1316 957/6 v korist vlagatelja v zavarovanje terjatve ustanovil zastavno pravico."

"Za popolni in nemoten zagon najbolj optimalna sklenitev posla z družbo CNG"

V obrazložitvi odločitve sodišča piše, da je 25. novembra dolžnik pri tukajšnjem sodišču vložil predlog za izdajo soglasja k sklenitvi posla po tretjem odstavku 151. člen ZFPPIPP. "V predlogu navaja, da se pripravlja na popolni zagon proizvodnje, zato potrebuje likvidna sredstva. Poslovodstvo dolžnika je ugotovilo, da je za popolni in nemoten zagon proizvodnje najbolj optimalna sklenitev posla z družbo Central National Gottesman Europe, GmbH, Dunaj, Avstrija. S pogodbo bi se dolžnik in njegov pogodbeni partner dogovorila, da poslovni partner za obdobje osmih mesecev, od 1. decembra 2021 do 31. julija 2022, v denarni vrednosti 2.700.000 evrov financira dobavo vhodnih surovin in materiala, potrebnega za dolžnikovo proizvodnjo. Poslovni partner se v pogodbi zaveže proizvedene produkte dolžnika kupiti v minimalno določenih količinah."

Parcela 957/6, KO Stara vas 1316

Največja parcela - zanimanja vredna

1316 Stara vas - 957/6

In kot nadaljujejo, "finančni vložek poslovnega partnerja po navedbah dolžnika pomeni obliko kreditiranja dolžnika in njegove proizvodnje. Dolžnik se mu vložek zaveže vrniti v osmih mesecih brezobrestno, na način, da se mesečna prodaja partnerju v višini 300.000 evrov oziroma zadnji mesec v višini 600.000 evrov šteje za vračilo posojila. V zavarovanje svoje obveznosti se dolžnik na svoji nepremičnini z ID znakom: 1316 957/6 v korist vlagatelja zaveže ustanoviti hipoteko, edini hipotekarni upnik Vipap CZ A.S. (sicer predlagatelj postopka prisilne poravnave) pa se zaveže novoustanovljeni hipoteki določiti prvi vrstni red. Sodelovanje dolžnika s poslovnim partnerjem mu omogoča vstop na nove trge in vzpostavitev novih poslovnih povezav. S presežkom prodaje nad zneskom 300.000 evrov pa bi dolžnik financiral redne in izredne stroške ter generiral pozitivni poslovni izid." Povedano drugače - v zameno za "kredit" bi se Avstrijci na največjem zemljišču, za katerega so v primeru najslabšega možnega scenarija predkupno pravico potrdili krški občinski svetniki, postavili na prvo mesto.

In zakaj ni bilo soglasja?

Sodišče je tako zavrnilo soglasje k sklenitvi posla tudi z obrazložtivjo, da so v tej fazi postopka nadaljnje poti domnevno insolventnega dolžnika še popolnoma nejasne in bi obremenitev dolžnikovega premoženja s hipoteko lahko resno ogrozila interese navadnih upnikov.

(bš, eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam