Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
23.02.2022
07:51
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
V postopku prisilne poravnave so doslej upniki prijavili več kot 550 terjatev, Okrožno sodišče v Krškem je podaljšalo rok za preizkus terjatev do sredine meseca marca, do 15. marca.

Skupno prijavljenih več kot 550 terjatev

KRŠKO Na Okrožnem sodišču v Krškem, kjer vodijo postopek prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško, so podaljšali rok za preizkus terjatev. Upravitelj Mirko Filipović bo tako osnovni seznam preizkušenih terjatev moral predložiti najkasneje do 15. marca 2022.

"Veliko število pravočasno prijavljenih terjatev"

V ponedeljek, 21. februarja, je namreč Filipović z vlogo prosil, da sodišče podaljša rok za preizkus terjatev, saj zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih terjatev - nekatere od njih so prišle tudi v tujem jeziku - v 15-dnevnem roku, določenem v petem odstavku 221.p člena ZFPPIPP ne more preizkusiti vseh terjatev. Na Okrožnem sodišču v Krškem so ugotovili, da so v postopku skupno upniki prijavili več kot 550 terjatev, zato so upraviteljevi zahtevi ugodilo in rok podaljšali do 15. marca 2022.

Energenti ...

Kot smo poročali, so januarja ustvarili 5,79 milijona evrov prihodkov, mesec pa so zaključili s 7,27 milijonov evrov kosmatega donosa. Kot je v poročilu zapisala predsednica uprave Milena Resnik, največji izziv predstavljajo višji stroški energentov - predvsem strošek električne energije, zemeljskega plina in emisijskih kuponov. V Krškem pravijo, da so se stroški energentov v primerjavi z decembrom povečali za 40%, višji so za 550 tisoč evrov. 

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam