Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
04.11.2021
11:36
Vipap, sklic sveta delavcev, 14. oktober 2021
Foto: ePosavje.com
Na Okrožnem sodišču v Krškem so v sredo, 3. novembra, potrdili začetek postopka prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Krško. In kako naprej?

Prisilna poravnava Vipap Videm Krško

KRŠKO Na Okrožnem sodišču v Krškem so v sredo, 3. novembra, pod opravilno število 1St 1803/2021 potrdili začetek postopka prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Krško. Predlagatelj začetka postopka, upnik Vipap VZ A. S. iz Prage mora zdaj v 15 dneh po vročitvi sklepa za začetek postopka prisilne poravnave založiti predujem za stroške postopka v višini 33.367,79 evrov. "Če predlagatelj v tem roku ne bo založil predujma za kritje stroškov postopka prisilne poravnave, bo sodišče po devetem odstavku 221.j člena ZFPPIPP ustavilo postopek prisilne poravnave," pravijo na sodišču.

Potrdili predlaganega upravitelja

Sodišče je prisluhnilo tudi predlogu vlagatelja zahtevka za začetek prisilne poravnave in za upravitelja imenovalo Mirka Filipovića. Upniki imajo zdaj mesec dni časa, da po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve v postopku prisilne poravnave. Zadnji dan roka za prijavo terjatev je 3. december 2021.

Sklep o začetku postopka prisilne poravnave:

Dopolnili predlog za začetek postopka prisilne poravnave

Upnik in predlagatelj začetka postopka prisilne poravnave k je sicer za zastopanje pooblastil odvetniško pisarno Markovič Aljoša, op.p. s Slovenske ceste 58 v Ljubljani. K dopolnitvi predloga za začetek prisilne poravnave so priložili še šest dokumentov, med drugim izjavo upnika, da soglasa z začetkom prisilne poravnave z notarsko overjenim podpisom podpisnikov in prevodom, pa tudi revizorsko poročilo z začetka oktobra, dokaz o plačilu predujma za začetek postopka ter dokazilo o imenovanju pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji.

In kaj piše v revizorskem poročilu?

V revizorskem poročilu so zapisali, da dolžnik dolguje predlagatelju upniku na 31. december 2019 finančne obveznosti v višini 35.150.821 evrov (kar je sicer 96,3% delež upnikovih finančnih terjatev v skupno izkazanih finančnih obveznosti). Na zadnji dan letošnjega septembra do upnika predlagatelja postopka izkazuje dolžnik 9.262.786 evrov finančnih obveznosti, 57,8% delež upnikovih finančnih terjatev v skupo izkazanih finančnih obveznostih.

(bš, eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja