Skip to main content
V Posavju -3.1° C Sreda, 1. februar 2023
23.12.2021
10:24
Vipap, sklic sveta delavcev, 14. oktober 2021
Foto: ePosavje.com
Višje sodišče v Ljubljani je pred tednom dni ugodilo pritožbi dolžnika Vipap Videm Krško na sklep Okrožnega sodišča v Krškem s 30. novembra in tako zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.

2.7 milijona evrov

KRŠKO Kot pišejo v obrazložitvi, je v izpodbijanem sklepu sodišče prve stopnje zavrnilo predlog dolžnika za izdajo soglasja sodišča k sklenitvi pogodbe („Supplier-Buyer Agreement“) med dolžnikom in pravno osebo Central National Gottesman Europe, GmbH, "na podlagi katere bi poslovni partner dolžniku zagotovil finančni vložek v višini 2.700.000 evrov, dolžnik pa bi na svoji nepremičnini z ID znakom: 1316 957/6 v korist vlagatelja v zavarovanje terjatve ustanovil zastavno pravico (procesno dejanje 136, v nadaljevanju p. d.). Bistveni razlogi sodišča prve stopnje so, da je bil postopek prisilne poravnave nad dolžnikom začet na podlagi predloga upnika Vipap CZ A (v nadaljevanju: upnik). Sklep o začetku prisilne poravnave je bil izdan 3. novembra 2021 in pravnomočen 24. novembra 2021."

Kaj je dolžnik predlagal ...

Povedano enostavneje, za vložek v višini 2,7 milijona evrov družbe CNG, o sodelovanju s katero smo na naših straneh že poročali, bi pod hipoteko za največje zemljišče na območju tovarne vpisali omenjeno družbo. Dolžnik se je pravočasno pritožil in predlagal, da izpodbijani sklep nadomesti z novim sklepom, v katerem bi sodišče izdalo soglasje k sklenitvi navedene pogodbe in da odstopi zadevo sodišču druge stopnje, ki naj pritožbi ugodi in izpodbijani sklep prvostopenjskega sodišča spremeni tako, da izda soglasje za sklenitev navedene pogodbe.

In kaj je odločilo sodišče ...

V sklep Višje sodišče v Ljubljani pravi, da se je upravitelj v izjavi v zvezi z dolžnikovo pritožbo pridružil pravni argumentaciji dolžnika in pritrdil predlogu, da sodišče druge stopnje izda odločbo v skladu s predlogom dolžnika ter da je s tem pritožba utemeljena. Sodišče je tako izpodbijani sklep razveljavilo, zadevo pa vrnilo sodišču vrne stopnje v nov postopek.

Sklep višjega sodišča v Ljubljani

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja