Skip to main content
V Posavju 3.6° C Petek, 27. januar 2023
19.05.2020
19:02
Visokovodni razbremenilnik na akumulacijskem jezeru HE Brežice
Foto: arhiv ePosavje
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., za leto 2019.

Na Vladi sprejeli Letno poročilo podjetja INFRA za leto 2019

KRŠKO "Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 23. korespondenčni seji 26. marca 2020," pravijo v sporočilu.

Boštanj in Arto - Blanca

Med pomembnimi aktivnosti na infrastrukturnem področju na območju hidroelektrarne Boštanj izpostavljajo izvajanje rednih vzdrževalnih del na akumulacijskem bazenu. "Izvajale pa so se tudi aktivnosti usklajevanja in dokončanja primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS d.o.o. in upravljavca Direkcije Republike Slovenije za vode," pravijo v sporočilu. Izgradnja hidroelektrana Arto - Blanca je v večji meri dokončana, na akumulacijskem bazenu so izvajali le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2019 121.055,69 evrov.

Krško

Na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško je v letu 2019 potekala izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo parkirišč ob železniški postaji Brestanica. "Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za hidroelektrarno Krško je znašala v letu 2019 180.138,70 evrov," dodajajo.

Hidroelektrarna Brežice, 23. april 2020

Kaj se je dogajalo na območju hidroelektrarne Brežice?

Na območju hidroelektrarne Brežice so nadaljevali z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive infrastrukture ter načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. Kot pravijo, je izgradnja v letu 2019 potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v Brežicah. Potekalo je tudi načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na območju hidroelektrarne Brežice, sočasno pa so se izvajala tudi dela odprave pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice s strani izvajalca del. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za hidroelektrarno Brežice je znašala v obdobju januar - december 2019 2.384.909,83 evrov.

Mokrice

V poročilu pišejo tudi o aktivnostih na območju hidroelektrarne Mokrice. Te so se pričele v letu 2018, lani pa so zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega soglasja potekale zgolj v manjšem obsegu.

(bš)

krško
brežice
sevnica
hidroelektrarne

Pridružite se nam