Skip to main content
V Posavju 25.7° C Torek, 9. avgust 2022
28.03.2022
14:27
Andrej Vizjak
Foto: arhiv ePosavje
Potem ko je danes potekel mandat vršilca dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) so se oglasili z Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

O dosedanjih aktivnostih direktorja in organov ARAO

LJUBLJANA Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, smo v Sloveniji "skladno z mednarodnimi in domačimi predpisi zavezani, da bi z letom 2023 morali zagotoviti skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)." Ob tem dodajajo, da "žal dosedanje aktivnosti direktorja in organov ARAO ne bodo zagotovile izpolnitve teh zavez, ker gradbeno dovoljenje za skladišče NSRAO še ni pridobljeno in tudi izvajalec gradnje še ni izbran. Gradnja tega zahtevnega objekta bo trajala med 3 in 4 leta."

MOP: "Namesto aktivne vloge direktorja ARO prejemamo odstopne izjave"

Potem, ko je danes Sandiju Viršku potekel mandat vršilca dolžnosti direktorja ARAO in bo v torek na njegovo mesto sedla nova vršilka dolžnosti, z ministrstva odgovarjajo, "da namesto aktivne vloge direktorja ARAO in Upravnega odbora ARAO, Ministrstvo za okolje in prostor prejema odstopne izjave in odstope od kandidatur. Med razlagami za odstope se navaja, da v zadnjem letu Upravni odbor (UO) ARAO ne dosega tega, kar bi moral, da še vedno ni uspešno zaključil javnega razpisa za gradnjo odlagališča in da se ARAO namesto, da bi se povsem posvetil projektu izgradnje odlagališča, ukvarja sam s seboj in posledicami prestavitve ARAO iz MZI na MOP (povzeto po odstopni izjavi člana UO ARAO)." Spomnimo, v četrtek smo prvi objavili, da je gradnja odlagališča NSRAO obstala.

"ARAO brez operativnega in odgovornega vodenja ne more doseči cilja"

Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga vodi Andrej Vizjak, je moral "MOP zaradi odstopa od kandidature za direktorja ARAO predlagati drugega vršilca dolžnosti, saj ARAO v tem trenutku brez operativnega in odgovornega vodenja ne more doseči cilja, da zgradi skladišče NSRAO čim prej. Sočasno bo upravni odbor ARAO izvedel ponovni postopek za imenovanje direktorja ARAO."

Odlagališče NSRAO v Vrbini

Objavljen razpis za direktorja

Upravni odbor omenjene agencije je dopoldne objavil razpis za direktorja družbe, v katerem mora kandidat (m/ž) izpolnjevati najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje (specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja), imeti mora najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, izkazati mora znanje angleškega jezika in to, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ni bila obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, hkrati pa, da je državljan Republike Slovenije.

Z izgradnjo odlagališča do pogojev za dolgoročno obratovanje NEK

Na Ministrstvu za okolje in prostor še dodajajo, da bodo z izgradnjo odlagališča zagotovljeni pogoji za dolgoročno zanesljivo obratovanje NEK, "ki bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z elektriko v Sloveniji, ter za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji. Pomemben je tudi etični vidik: generacija, ki uživa koristi od uporabe jedrske energije, naj poskrbi tudi za odlaganje radioaktivnih odpadkov in naj tega bremena po nepotrebnem ne prelaga na prihodnje generacije."

(eP)

agencija za radioaktivne odpadke
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja