Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
20.02.2020
20:10
Projekt izgradnje hidroelektrarne Mokrice
Grafika: ePosavje
Skupina 51 poslancev je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

"Hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi

SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS ter poslanca iz dveh strank

LJUBLJANA Skupina poslancem s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem (SMC) želijo omogočiti hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Pod zakonski predlog so se podpisali poslanci strank SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD-ja in Blaž Pavlin iz NSi-ja. "Predlagatelji so se za novelo po eni strani odločili, da bi odpravili anomalije, ki so po njihovem prepričanju posledica nedorečenosti gradbenega zakona in praktično onemogočajo gradnjo tako kompleksnih energetskih in infrastrukturnih objektov, kot so hidroelektrarne (HE) na spodnji Savi," poroča Slovenska tiskovna agencija.

"Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja z dokazili o pravici gradnje na vseh nepremičninah"

"Predlagatelji pojasnjujejo, da so v zadnjih letih uveljavljene spremembe gradbene zakonodaje z uvedbo integralnega postopka povzročile, da mora investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti dokazila o pravici graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet presoje gradbenega dovoljenja, še preden se ugotovi sprejemljivost vpliva gradnje na okolje. Takšna zahteva je po njihovem prepričanju nelogična in neracionalna, saj to pomeni, da mora investitor v primeru velikega projekta, kot je gradnja HE s pripadajočimi objekti, kjer gre za več tisoč parcel, odkupiti zemljišča ali pridobiti ustrezne stvarne pravice, še preden se sprejme odločitev, ali se bo naložba sploh lahko izvedla," poroča STA.

Kaj predlagajo?

Po predlogu novele, bi lahko pristojni organ obravnavo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja oz. presojo vplivov na okolje začel brez predložitve lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, pod pogojem, da bi investitor dokazilo o pravici graditi na nepremičninah predložil do izdaje gradbenega dovoljenja.

Za gradnjo sončnih elektrarn ob energetskih objektih

Ob tem želijo v predlagani noveli urediti tudi anomalijo, ki je po njihovem mnenju posledica večkratnega spreminjanja leta 2011 sprejetega zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in uvedbe novih izrazov, ter zakon uskladiti s koncesijsko pogodbo med državo in koncesionarjem.

Zaenkrat je sončna elektrarna le na akumulacijskem jezeru HE Vrhovo

Po predlaganem bi omogočili tudi gradnjo sončnih elektrarn ob energetskih objektih, kar po mnenju predlagateljev pomembno izboljšuje in optimizira delovanje obstoječih hidroelektrarn in še zadnje načrtovane elektrarne iz verige, hidroelektrarne Mokrice.

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam