Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
04.12.2020
09:18
Foto: eposavje.com
Občina Kostanjevica na Krki je v torek skupaj z družbo Kostak odprla zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki se nahaja ob čistilni napravi.

Nov zbirni center v Kostanjevivi na Krki

KOSTANJEVICA NA KRKI Projekt so načrtovali že vrsto let, pove kostanjeviški župan Ladko Petretič, a so imeli težave že s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Največja težava je bila poplavna varnost, saj je objekt zarisan v poplavni coni, spomladi pa so se dela ustavila zaradi epidemije.

"Velika pridobitev za našo občino"

"Mislim, da je to velika pridobitev za našo občino Kostanjevica na Krki, kajti še vedno opažamo, da ljudje vozijo razne odpadke po gozdovih, travnikih, ob rekah. To nam ni v ponos. Vsi se trudimo, veliko vlagamo v razvoj turizma in samo urejenost kraja, tako da mislim, da je to velik doprinos," pove Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki.

Pričakujejo, da bodo na zbirnem centru zbrali od 100 do 120 ton letno

"Zbirni center v Kostanjevici na Krki je zelo pomemben člen v skupnem sistemu ravnanja z odpadki. V Kostanjevici na Krki zberemo okrog 1000 ton do 1200 ton odpadkov letno. Pričakujemo, da bomo na zbirnem centru zbrali okrog 100 ton do 120 ton odpadkov letno," je dodal Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale, Kostak.

Večje količine bodo občani še vedno odpeljali v Spodnji Stari Grad

Do sedaj so občani Kostanjevice na Krki odpadke odvažali na Center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu. "Večjo količino odpadkov bodo občani še vedno odpeljali na Center za ravnanje z odpadki v Krško. Ta zbirni center je namenjen občanom, ki so občani občine Kostanjevica na Krki, ni pa ta center namenjen gospodarstvu, saj so kapacitete manjše," dodaja Leskovar.

Občani že zdaj vestno ločujejo odpadke

"Občani so se navadili sami ločeno zbirati. Lansko leto smo odpeljali na deponijo 12 ton odpadkov, to je zanemarljiva številka. Probali bomo še bolje reciklirati, tako da strmimo k čim manj odpadkov," je še povedal župan.

Obnovili tudi objekt naprave in uredili dovozno cesto

Vrednost naložbe je znašala približno 65.000 evrov. Poleg te načrtovane investicije so na objekt čistilne naprave namestili nove žlebove, obnovili fasado, namestili videonadzorni sistem in uredili dovozno cesto.

(eP)

kostanjevica na krki
kostak krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam