Skip to main content
Petek, 1. december 2023
14.01.2022
13:04
GEN, Sklad NEK, Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Na 109. seji Vlade Republike Slovenije so družbi GEN energija določili višino vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov NEK.

Znano, koliko bo v Sklad NEK vplačevala GEN energija

KRŠKO Družba GEN energija bo 1. januarja letos v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedeno v Nuklearni elektrarni Krško, vplačevala 0,012 evra.

Po novem: 0,012 evra namesto 0,0048 za vsako prevzeto kWh iz NEK

Meddržavna pogodba med slovensko in hrvaško stranjo v 11. členu določa, da vsaka pogodbenica zagotavlja redno vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad, ki je ustanovljen na podlagi meddržavne pogodbe. Potrjena programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega gorivapredvidevata, da bodo skupni stroški odlaganja teh ter razgradnje Nuklearne elektrarne Krško za Republiko Slovenijo znašali 1.164,4 milijona evrov. "Upoštevajoč že vložena sredstva v odlagališče NSRAO Vrbina bo morala Republika Slovenija zagotoviti še dodatnih 1.090,1 mio evrov sredstev," dodajajo v sporočilu.

Ministrstvo za infrastrukturo: "Dvig prispevka ne bo bistveno vplival na dobičke GEN energije"

Na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer so pripravili predlog, pišejo, "da ker z zakonodajo ni ustrezno urejen način določanja višine vplačil v Sklad NEK kot tudi ne eksplicitna pravna podlaga, da bi višino vplačila določala vlada, GEN energija d. o. o. trenutno vplačuje sredstva v Sklad NEK na podlagi vladnega sklepa, ki določa mesečni znesek v višini 0,0048 evrov za vsako prevzeto kWh, kar letno predstavlja približno 13 milijonov evrov vplačil v Sklad NEK."

Po njihovem tako "dvig prispevka v Sklad NEK ne bo bistveno vplival na dobičke GEN energije d. o. o., bo pa veliko prispeval k uresničitvi zavez iz meddržavne pogodbe in na dolgi rok bistveno razbremenil proračun Republike Slovenije."

ARAO z Ministrstva za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor

V četrtek so na Vladi potrdili tudi nov odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Ena od novosti, ki jo odlok prinaša v skladu z zadnjo novelo Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti iz lanskega leta, je ta, da so pristojnosti za nadzor nad poslovanjem ARAO iz dosedanjega Ministrstva za infrastrukturo prenesli na Ministrstvo za okolje in prostor.

(eP)

gen energija
krško

Pridružite se nam