Skip to main content
Petek, 22. september 2023
07.02.2022
07:39
Foto: arhiv ePosavje
V preteklem tednu so na območju Posavja zabeležili osem izrednih dogodkov, od tega pet v občini Krško, dva v občini Brežice in enega v občini Sevnica.

PETEK

Metni vrh

V petek ob 9.20 so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica posredovalina Metnem vrhu v občini Sevnica, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Senovo

Ob 13.35 je prišlo do izpada daljnovoda Senovo v občini Krško, kjer je bilo prve pol ure brez električne energije 1439 odjemalcev, naslednji dve uri pa 85 odjemalcev. Dežurni Elektra Celje so napako odpravili ob 15.35 uri.

SOBOTA

Mrzlava vas

V soboto Ob 17.45 so v kraju Mrzlava vas v občini Brežice posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas in Cerina, kjer se je v peči stanovanjskega objekta močno povišal pritisk. Gasilci so zaradi dima prezračili kurilnico, znižali pritisk in pogasili ogenj v peči, o dogodku so obvestili pristojne službe.

Jelše

Ob 22.10 so so v naselju Jelše gasilci Poklicne gasilske enote Krško na prošnjo reševalcev s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice, v kateri se je nahajala obolela oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči Krško so občana ustrezno oskrbeli in ga pustili v domači oskrbi.

NMP Krško, rešilec 112

Obvestila in ostale aktivnosti

V Regijskem centru za obveščanje Brežice so od petka zjutraj do ponedeljka zjutraj posredovali 30 pozivov za nujno medicinsko pomoč, dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto so posredovali naročilo za odvoz poginule živali.

Sejem v Sevnici

Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica obvešča o kratkotrajnih, popolnih zaporah prometa na odseku lokalne zbirne ceste, št. 373621 Ajdovec- Cesta na Dobravo-rondo, od km 0+050 do km 0+150, parkirišča za HTC v Sevnici in platoja pred OŠ ter uporabo javne površine s parc. št. 493/8, 493/20, 506/3, 514, 515/1 in 1515/1, vse k. o. 1379 Sevnica, zaradi organizacije prireditve »Sejem v Sevnici« ob sobotah od 5. do 13. ure - 5. marca, 2. aprila, 7. maja, 4. junija, 2. julija, 6. avgusta, 3. septembra, 1. oktobra, 5. novembra in 3. decembra.

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja