Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
15.06.2022
07:49
Elektrika, obvestila
Foto: freepik.com
Kje v Posavju bo v sredo, 15. junija, motena oskrba z električno energijo? V nadaljevanju objavljamo seznam transformatorskih postaj.

Kje bo v sredo motena oskrba z električno energijo?

Spodnji Statri Grad, Pesje

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo v sredo, 15. junija, zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto na območju transformatorske postaje Spodnji stari grad - nizkonapetostno omrežje Grad proti Brežicam predvidoma med 11. in 12.30 uro, na območju transformatorske postaje Spodnji stari grad - nizkonapetostno omrežje NNKB Libna desno predvidoma med 8. in 11. uro, na območju transformatorske postaje Pesje - nizkonapetostno omrežje Pesje, levo Mlekarna predvidoma med 12.30 in 15. uro.

Pišece, Stagnca, Rožno vas, Spodnje Brezovo

Na nadzorništvu Brežice - Področje Brežic z okolico na območju transformatorske postaje Pišece Orehovec predvidoma med 11. in 13. uro. Na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico na območju transformatorske postaje Stagnca predvidoma med 7.30 in 14.30 uro, na območju transformatorske postaje Rožno vas, Rožno vas – Srbotno in Rožno predvidoma med 7.30 in 9.30 uro, na območju transformatorske postaje Lisca Spodnje Brezovo - nizkonapetostno omrežje smer Očko predvidoma med 8. in 14. uro.

 

Tehnična intervencija in pet pozivov

Ob 19.14 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci Poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu. V Regijskem centru za obveščanje Brežice so v preteklih 24-ih urah posredovali pet pozivov za nujno medicinsko pomoč, dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto so posredovali naročilo za odvoz poginule živali.

Zapora ceste na Loki pri Zidanem Mostu

Občina Sevnica podaljšuje občasne, kratkotrajne in dolgotrajne, delne in popolne zapore prometa, tipa Z-1, Z-2 in E-5, na odseku lokalne ceste, številka 372011 Loka pri Zidanem Mostu-Radež, v dolžini pribl. 300 m med priključkom na reg. cesto in križiščem pri pokopališču v Loki pri Zidanem Mostu za obdobje med 15. junijem in 15. julijem 2022 za potrebe "Širitev in sanacijo cestišča lokalne ceste Loka-Radež do pokopališča".

elektrika
obvestila
elektro celje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja