Skip to main content
Sreda, 27. september 2023
21.04.2021
07:52
Foto: PU Novo mesto
V tem tednu po Sloveniji poteka nacionalna preventivna akcija Hitrost, ki jo bodo v sredo že zaostrili z maratonom hitrosti. Objavljamo lokacije in uro, kjer bodo policisti lovili prehitre voznike.

Maraton merjenja hitrosti na cestah tudi v Posavju

KRŠKO V sredo bodo na območju treh policijskih postaj v Posavju potekale poostrene kontrole hitrosti. Tako boste lahko med 6. in 18. uro na različnih lokacijah zagledale policistke, policiste in njihovo opremo.

Na območju brežiške občine bodo prehitre voznike lovili v naselju Mali vrh, na Dolenjih Skopicah, pa Zgornjem Obrežju, v Brezini, Dvorcah in na Mostecu, kot tudi v Župelevcu, Krški vasi, Bukošku in v Brežicah.

V krški občini jih boste lahko našli v Brestanici, na Senovem, Velikem Kamnu in v Spodnji Libni, dejavni pa bodo tudi v kostanjeviški občini.

Veliko lokacij so najavili na območju občine Sevnica, kjer bo veliko poudarka na glavni cesti med Sevnico in Krškim, kjer bo tekom dneva več nadzorov hitrosti. Ob teh jih boste lahko videli tudi na Blanci, pa v Gabrijelah in v Loki pri Zidanem Mostu.

Območje Policijske postaje Brežice:

Vrsta ceste Naselje Relacija Ura nadzora:
LOKALNA CESTA V NASELJU MALI VRH CUNDROVEC - MALI VRH 8.30 - 9.30
LOKALNA CESTA V NASELJU DOLENJE SKOPICE D. SKOPICE - VIHRE - BREGE 11.40 - 12.40
LOKALNA CESTA V NASELJU ZGORNJI OBREŽ ZG. OBREŽ - DOLENJA VAS PRI KK 13.55 - 14.55
LOKALNA CESTA V NASELJU BREZINA ŠENTLENART - GLOGOV BROD 17.10 - 18.00
REGIONALNA CESTA V NASELJU DVORCE ČATEŽ OB SAVI - SLO. VAS 10.30 - 11.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU MOSTEC BREŽICE - DOBOVA - RIGONCE 6.00 - 7.00
REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA ŽUPELEVEC BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ 7.15 - 8.15
REGIONALNA CESTA V NASELJU KRŠKA VAS KRIŽAJ - ČATEŽ OB SAVI 12.45 - 13.45
REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA BUKOŠEK BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ 15.05 - 16.05
REGIONALNA CESTA V NASELJU BREŽICE BISTRICA OB SOTLI - ČATEŽ 16.10 - 17.00

Območje Policijske postaje Krško:

Vrsta ceste Naselje Relacija Ura nadzora:
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO DRNOVO - BOŠTANJ 15.30 - 16.30
LOKALNA CESTA IZVEN NASELJA VELIKI KAMEN BRESTANICA - VELIKI KAMEN 6.00 - 7.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU BRESTANICA KOPRIVNICA - BRESTANICA 10.00 - 11.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU SENOVO KOPRIVNICA - BRESTANICA 8.00 - 9.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU VELIKO MRAŠEVO ČATEŽ OB SAVI - ŠENTJERNEJ 12.30 - 13.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU DOLNJA PREKOPA ČATEŽ OB SAVI - ŠENTJERNEJ 14.00 - 15.00
REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA SPODNJA LIBNA ŠT. 13 BREŽICE - KRŠKO 16.45 - 18.00

Območje Policijske postaje Sevnica:

Vrsta ceste Naselje Relacija Ura nadzora:
GLAVNA CESTA V NASELJU BOŠTANJ SEVNICA - KRŠKO 06.00 - 07.30
GLAVNA CESTA V NASELJU LOG SEVNICA - KRŠKO 14.00 - 15.30
LOKALNA CESTA V NASELJU GABRIJELE KRMELJ - HRASTOVICA 15.45 - 16.45
REGIONALNA CESTA V NASELJU LOG SEVNICA - KRŠKO 07.45 - 09.00
REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA BLANCA BLANCA - SEVNICA 09.15 - 10.30
REGIONALNA CESTA V NASELJU DOLNJE BREZOVO BLANCA - SEVNICA 10.45 - 12.00
REGIONALNA CESTA IZVEN NASELJA ARTO SEVNICA - KRŠKO 13.00 - 13.45
REGIONALNA CESTA V NASELJU OREHOVO SEVNICA - LOKA PRI ZID. MOSTU 17.00 - 18.00

Drugod po Posavju:

Vrsta ceste Naselje Relacija Ura nadzora:
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO KRŠKO - BOŠTANJ 07:15 - 08:15
GLAVNA CESTA IZVEN NASELJA BLANCA KRŠKO - BOŠTANJ 08:30 - 09:30
GLAVNA CESTA V NASELJU LOG KRŠKO - BOŠTANJ 09:45 - 10:45
GLAVNA CESTA V NASELJU BOŠTANJ KRŠKO - BOŠTANJ 11:00 - 12:00
GLAVNA CESTA V NASELJU LOG BOŠTANJ - KRŠKO 12:45 - 13:45
GLAVNA CESTA IZVEN NASELJA ARTO BOŠTANJ - KRŠKO 14:00 - 15:00
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO BOŠTANJ - KRŠKO 15:15 - 16:15
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO KRŠKO - BOŠTANJ 06:00 - 07:00
GLAVNA CESTA V NASELJU KRŠKO BOŠTANJ - KRŠKO 16:30 - 18:00

Na dan nadzora policisti zaznajo zelo malo prekoračitev hitrosti

Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 % voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljamo okrog 8 % prekoračitev. V lanskem letu so kljub manjšemu obsegu prometa ugotovili 116.180 kršitev s področja hitrosti, kar je skoraj 2.000 kršitev več kot v letu 2019 (114.225). Samo v letošnjem letu 2021 je bilo do 12. aprila takšnih kršitev že 37.577 kršitev. 

(eP)

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam