Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
04.02.2022
08:56
CSD Posavje, izjava, Razbor
Grafika: ePosavje.com
Po torkovem tragičnem dogodku v občini Sevnica so iz Centra za socialno delo Posavje poslali izjavo za javnost, ki jo nadaljevanju novice objavljamo v izvirniku.

Po torkovem tragičnem dogodku

Kot pravijo v izjavi, so ob nepričakovanem tragičnem dogodku globoko pretreseni. "Center za socialno delo je, ob obvestilu s strani Policije, takoj poskrbel za otroke. Namestil jih je v varno okolje, kjer jim je ves čas nudena podpora in pomoč, ki jo potrebujejo." Družino so na cetru poznali, ko so se pred dobrimi štirimi leti obrnili po pomoč pri uveljavljanju socialnih transferjev.

Sporočilo v izvirniku (vir: Center za socialno delo Posavje):

Na Centru za socialno delo (CSD) Posavje smo ob nepričakovanem tragičnem dogodku globoko pretreseni.

CSD je, ob obvestilu s strani Policije, takoj poskrbel za otroke. Namestil jih je v varno okolje, kjer jim je ves čas nudena podpora in pomoč, ki jo potrebujejo.

Družino smo na CSD poznali, odkar se je pred dobrimi štirimi leti na nas obrnila po pomoč pri uveljavljanju socialnih transferjev.

CSD ni bil seznanjen s prijavo o nasilju v družini, smo pa bili konec leta 2020 seznanjeni, da je oče otrok prijavil nasilje nad svojo ženo s strani tretje osebe.

Na CSD smo kljub temu, zaradi kompleksnosti družinske dinamike, sklicali več multidisciplinarnih timov, v katerem so sodelovali tako Policija oz. Sektor kriminalistične policije Novo mesto, državno tožilstvo, zdravstvo (skupnostna psihiatrična obravnava) in izobraževalne ustanove.

CSD je s pokojno gospo opravil vrsto razgovorov in jo seznanil z možnostmi ukrepanja in varnega umika za njo in otroke, v kolikor bi to potrebovala. Prav tako smo staršema nudili pomoč pri vzgoji in oskrbi otrok in pri urejanju medsebojnih odnosov. CSD je pri tem aktivno sodeloval s Policijo, zdravstvom, šolo in vrtcem. Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini.

Osemčlanska družina je uveljavljala pravice iz javnih sredstev in prejemala denarno pomoč v višini 1.387 EUR mesečno, pri čemer se je družini večina sredstev izplačevala v funkcionalni obliki (plačilo osnovnih življenjskih potrebščin, kot npr. hrana, oblačila, položnice). Prav tako so bili upravičeni do prejemanja otroških dodatkov.

Marina Novak Rabzelj
Direktorica CSD Posavje

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice