Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
01.12.2020
19:22
Obširna kriminalistična preiskava
Foto: Generalna policijska uprava
Policisti so v torek predstavili obširno kriminalistično preiskavo, v kateri so med drugim ugotovili tudi sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov.

NAJPOMEBNEJŠE INFORMACIJE:

 • Preiskave so potekale od leta 2015 naprej, zadnja se je končala septembra letos
 • Preiskave so začeli zaradi oškodovanja upnikov in kršitev temeljnih pravic delavcev ter davčne zatajitve, nadaljevali pa pri združevanju družin
 • Štirje delodajalci so z območja Posavja, skupaj v vseh preiskavah je več kot 60 osumljencev
 • Med osumljenimi tudi 6 pravnih oseb
 • Delodajalci niso odvajali predpisanih davščin, od vlagateljev vlog za združevanje družin so prejeli gotovino za usluge
 • "Ker delodajalci niso plačevali prispevkov in davščin, so zadeve vkalkulirali v svoje ponudbe in so s tem rušili konkurenco na trgu," je povedal prvi kriminalist Policijske uprave Novo mesto Franc Božičnik. "Delodajalci so prirejali listine, s katerimi so vlagatelji pridobivali dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje svojih družinskih članov.
 • Božičnik: "Gre predvsem za zaposlene v gospodarskih dejavnosti gradbeništvu, kjer vemo, da so plače minimalne."

TOREK, 1. DECEMBER 2020

"Sistematično izvrševanje kaznivih dejanj"

KRŠKO Na Generalni policijski upravi Novo mesto so podrobneje predstavili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo, v okviru katere so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Novo mesto, v sodelovanju s policisti policijskih postaj Policijske uprve Novo mesto, ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev.

1.864 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete

Med preiskavo je bilo obravnavanih skupno 1.864 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, davčne zatajitve in overitve lažne vsebine.

Policija, avtomobil

Poslovanje prezadolženih družb prenašali na druge družbe

Policisti pravijo, da so med preiskavo ugotovili sistematična izvajanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in kršitve temeljnih pravic delavcev, kot je neplačevanje prispevkov iz naslova izplačila plač in ostalih kaznivih dejanj – skupno 766 kaznivih dejanj.

Štirje delodajalci z območja Posavja in eden z območja Novega mesta

Policisti so ugotovili, da so štirje delodajalci z območja Posavja in eden z območja Novega mesta prenašali poslovanje iz prezadolženih družb na druge družbe, dolgovi družb pa so praviloma nastajali iz naslova neplačevanja prispevkov, izplačila plač in drugih davčnih obveznosti.

Po blokadi prenehali s poslovanje, posle preusmerili na druge družbe

"Družbe so po blokadi TRR prenehale s poslovanjem, posle pa so osumljeni preusmerili na druge povezane družbe.Z izvršenimi kaznivimi dejanji oškodovanja upnikov, kršitvami pravic delavcev in davčnimi zatajitvami je nastala škoda v višini več kot 8,2 milijona evrov," pravijo v sporočilu.

Odlično sodelovanje vseh služb

Kot dodajajo, "je rezultat uspešnega dela odlično sodelovanje s pristojnima državnima tožilstvoma, Finančno upravo Republike Slovenije, Finančnim uradom Novo mesto in Inšpektoratom Republike Slovenije za delo, OE Novo mesto."

Predlogi kazenskih ovadb za 1098 kaznivih dejanj

Nepravilnosti pri združevanju družin

Policisti so med obravano kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in temeljnih pravic delavcev ugotovili tudi nepravilnosti pri združevanju družin. Kakor pravijo, je šlo za kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, ki so jih vlagatelji izvrševali ob pomoči svojih delodajalcev. Policisti so tako obravnavali 62 vlagateljev, zaposlenih predvsem v gradbeni dejavnosti in v pekarnah ter podali kazenske ovadbe za 1098 kaznivih dejanj.

Na upravne enote podajali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o svojih prejemkih

Kot policisti pravijo v sporočilu, so "kazniva dejanja so izvrševali zaposleni v večini državljani iz tretjih držav ob pomoči delodajalcev na način, da so na upravne enote podajali vloge za združitev družine in navajali lažne podatke o svojih prejemkih s ciljem, da so zadostili pogojem za dosego cenzusa potrebnih prihodkov za preživljanje družinskih članov. Na ta način so spravljali upravne enote v zmoto, da so vlagateljem izdajale dovoljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje družinskih članov. V predkazenskih postopkih smo ugotovili različne načine, s katerimi so vlagatelji lažno prikazovali višino prihodkov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, ki pa dejansko niso nastali, in sicer, nerealna zvišanja bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višja sredstva, lažne stroške prevoza na delo, lažne stroške službenih potovanj, kilometrino, visoke zneske nadomestil za prehrano, lažne stimulacije za opravljeno delo, nadomestila za ločeno življenje, lažne terenske dodatke in druge lažno prikazane dodatke pri plačah." Po pridobitvi dovoljenj za svoje družinske člane pa so na podlagi realnih prihodkov začeli koristiti socialne transferje, ki so na voljo v Sloveniji.

Sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami

Kriminalisti in policisti so v predkazenskem postopku sodelovali z upravnimi enotami, ki so za posamezne primere tudi same zaznale sume nepravilnosti. Največ kaznivih dejanj pa so zaznali z lastno dejavnostjo ob preiskovanju drugih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in kršitev temeljnih pravic delavcev. Za dokazovanje nepravilnosti in kaznivih dejanj so sodelovali tudi s pristojnimi inšpekcijskimi službami, in sicer Inšpektoratom Republike Slovenije za delo in Finančno upravo Republike Slovenije.

"V nekaterih primerih so bile ustanovljene specializirane preiskovalne skupine"

"V preiskavi smo pridobivali podatke in dokumentacijo, zbirali obvestila, pridobivali bančne podatke itd., opravili smo več kot 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih in v računovodskih družbah, ki so za delodajalce opravljale računovodske storitve. Zasegli smo listinsko dokumentacijo, elektronske naprave in pridobili dodatne dokaze, s katerimi smo dokazovali izvršitev kaznivih dejanj. Predkazenske postopke smo izvajali ob usmerjanju in sodelovanju okrožnih državnih tožilstev Krško in Novo mesto, v nekaterih primerih so bile ustanovljene tudi specializirane preiskovalne skupine," dodajajo policisti.

Obravnavani delodajalci, vlagatelji in kazniva dejanja overitve lažne vsebine in ponareditve ali uničenja poslovnih listin:

 • pri štirih delodajalcih z območja Posavja so obravnavali 48 vlagateljev in podali kazenske ovadbe za 826 kaznivih dejanj
 • pri dveh delodajalcih z območja Novega mesta so obravnavali sedem vlagateljev in podali kazenske ovadbe za 167 kaznivih dejanj
 • pri delodajalcu z območja Celja so obravnavali šest vlagateljev in podali kazenske ovadbe za 75 kaznivih dejanj;
 • pri delodajalcu z območja Metlike so obravnavali enega vlagatelja in podali kazenske ovadbe za 30 kaznivih dejanj.

Kazenski zakonik za obravnavana kazniva dejanja določa zaporno kazen, in sicer:

 • do treh let za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine (253. člen KZ-1);
 • do dveh let za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin (235. člen KZ-1);
 • do osem let v primeru velike premoženjske škode za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov (227. člen KZ-1);
 • do petih let in denarno kaznijo za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1) in
 • do osmih let za kaznivo dejanje davčne zatajitve (249. člen KZ-1).

vir: policija.si

PONEDELJEK, 30. NOVEMBER 2020

Policisti bodo predstavili rezultate obširne kriminalistične preiskave

Tudi "sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov"

KRŠKO Policisti bodo v torek predstavili obširno kriminalistično preiskavo, v kateri so ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev.

Na novinarski konferenci tudi vodja kriminalistov s Policijske uprave Novo mesto

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, bosta na novinarski konferenci sodelovala France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije iz Policijske uprave Novo mesto in Dragan Obolnar, vodja Oddelka za poslovni in javni sektor iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Novinarsko konferenco bomo spremljali tudi na ePosavje.com.

(bš)

policija
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Poglejte tudi