Skip to main content
V Posavju 18.1° C Nedelja, 13. junij 2021
15.01.2020
07:52
Foto: arhiv ePosavje
Zaradi izgradnje kablovoda zapore nekaterih ulic v Sevnici, spremenjen prometni režim bo veljal predvidoma od 15. januarja do 30. aprila.

Izgradnja kablovoda

Občasne zapore ulic v Sevnici

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča o premičnih, kratkotrajnih, delnh zaporah prometa, tipa N-5 in občasnih, kratkotrajnih, popolnih zaporah, tipa E-6, na odsekih lokalne ceste, št. 373501 Prvomajska, od km 0,050 do km 0,350, in javnih poti, št. 594182 Prvomajska - Ob gozdu in št. 594183 Ob gozdu - Kajuhova ter na ostalih prometnih površinah in zemljiščih v upravljanju Občine Sevnica na območju ureditev v obdobju od 15. januarja do 30. aprila 2020 zaradi izvedbe: "KB 20 kV TP Sevnica Ribnik - TP Bazen Sevnica". "Predlagatelj zapore je Elektro Celje, d. d.," dodajajo na Regijskem centru za obveščanje Brežice.

Obvestila in ostale aktivnosti

V Regijskem centru za obveščanje Brežice so v preteklih 12-ih urah posredovali poziv za nujno medicinsko pomoč.

(eP)

sevnica
elektro celje
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja