Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
05.11.2019
08:03
Oktober v Knjižnici Brežice
Foto: Knjižnica Brežice
Topli oktobrski dnevi so polepšali praznične dneve brežiške občine. Praznovanju so
se s svojimi dejavnostmi pridružili tudi v Knjižnici Brežice.

Bogat oktober na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice

V Uganki meseca oktobra smo otroke spraševali o krajih in značilnostih naše občine. Mesec smo pričeli s Pravljico z ustvarjalnico, kjer so se otroci in njihovi spremljevalci ob poslušanju pravljice skupaj z volkom podali na potep v gozd. Jesenske barve in zrelo sadje so bili rdeča nit ustvarjanja obešank za knjižnični izpisek izposojenega gradiva, kar naj bi člane opozarjalo na datum vračila in ponovnega obiska knjižnice. Na hodniku knjižnice je na ogled postavljena razstava del mladega ustvarjalca Primoža Gašperlina. Za vse otroke od 3 let do zaključenega 3. razreda osnovne šole smo pričeli novo sezono bralnega programa Bralna mavrica. Z njim želimo družine spodbuditi k skupnemu branju in obisku knjižnice. Druženje ob knjigah omogoča bogatitev besednega zaklada in krepi medsebojne vezi, kar nam ostane bogata dota za prihodnost. Enkrat na mesec imate mladi bralci možnost Branja kužku, kjer kratkočasite psičko Ami in spoznate njeno lastnico Simono. Obe nas bosta obiskovali še celo šolsko leto. Vabljeni k sodelovanju.

Dopoldnevi so bili namenjeni obiskom skupin iz vrtcev in šol. Najmlajši so nas obiskovali in prisluhnili pravljicam, se poizkusili v ugankah, obnovili pravila obnašanja v knjižnici in vedno, kadar imamo v rokah knjige.

Šestošolci so ob knjigah iz razstave Mini Bologna odkrivali različne jezike in pisave. Knjižničarke jih opozorimo na bogato pestrost jezikov, ki je sestavni del našega vsakdanjega življenja, edinstvena razstava na mladinskem oddelku prinaša tudi mnoge bogate ilustracije in presenetljive poti zgodb in knjig.

Sedmošolci so sodelovali v vseslovenskem projektu Rastem s knjigo, kjer smo jih seznanili z načini iskanja gradiva s pomočjo programa COBISS + in s postavitvijo knjižničnega gradiva, ob koncu obiska so prejeli knjižni dar Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Začetnica knjižničarstva v Brežicah gospa Savica Zorko je krajane brežiških vasi oskrbovala s knjigami ob pomoči kolesa in kovčkov. Tudi v teh dneh knjižničarki obiskujeva oddaljene šole in vrtce ter otrokom bereva, jih seznanjava z bralnimi programi in dejavnostmi Knjižnice Brežice ter vabiva na obisk v prostore pisanih knjig.

Obisk devetošolcev povezuje preteklost in sedanjost prenašanja informacij. Pred obiskom knjižnice obnovijo vsebine ljudskega slovstva in se v knjižničnih prostorih pomerijo v kvizu. Drugi del obiska pa je namenjen e-virom. Dejavnost Rastem z e-viri vključuje predstavitev dostopa do zanje primernih e-vsebin s pomočjo tehnologije. Na obisk so se posebno pripravili učenci OPŠŠ, saj pridno berejo za sodelovanje v Kekčevi bralni poti. V knjižnici smo zanje pripravili knjižne orehe, katere so »trli« ob branju knjig. Pridobljeno znanje smo si podelili ob koncu druženja.

Teden pred počitnicami pa je bil še posebno poln. Z razstavo knjig smo obeležili 80 let Svetlane Makarovič in Jelke Reichman. Na oba jubileja in njuno bogato knjižno zapuščino ilustracij, pravljic in pesmi smo opozarjali vse obiskovalce in jih spodbujali k branju njunih del.

Posebno mesto na mladinskem oddelku so dobila 3D pisala. Namenjena so ustvarjanju in druženju ob novi tehnologiji. Ob vztrajnosti, kančku domišljije in natančni uporabi pripomočkov že nastajajo lični izdelki. V tednu slovenskih splošnih knjižnic boste mladi imeli priložnost, da se udeležite delavnice in jih preizkusite. Pester oktober nas je popeljal v predzadnji mesec leta, mesec ko praznujemo splošne knjižnice. Vabljeni k obisku knjižnice in udeležbi naših dejavnosti. Naj bo dobra knjiga vaša družba v jesenskih dneh.

Vera Muha,
Knjižnica Brežice

knjižnica brežice
brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja