Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
08.06.2020
14:03
Foto: Občina Krško
Člani občinskega sveta občine Krško so na majski seji sprejeli tudi letni program kulture za leto 2020.

Krški svetniki potrdili letni program kulture

KRŠKO Letni izvedbeni načrt kulture je dokument, ki ga v skladu z zakonom o izvrševanju javnega interesa na področju kulture Občinski svet Občine Krško sprejme vsako leto in je dejansko povzetek odhodkov, ki so namenjeni v občinskem proračunu za področje kulture. "V letošnjem letu je ta sklop odhodkov iz tega naslova dosegel 3.200.000 evrov. Največji del tega zneska je namenjen za financiranje štirih zavodov, ki so ustanovljeni s strani občine Krško, oziroma soustanovljeni, gre za Kulturni dom Krško, Valvasorjevo knjižnico, Posavski muzej Brežice in pa Galerijo Božidar Jakac," je povedal Andrej Sluga, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, na Občini Krško.

Investicije na področju javno kulturne infrastrukture

Sluga ob tem dodaja, "da je drugi veliki odhodek vezan na infrastrukturo, se pravi na investicije na področju javno kulturne infrastrukture. V letošnjem letu je največji odhodek predviden na področju izgradnje nove knjižnice, potem je tu še Bibliobus, obnova kulturne dvorane v Brestanici in še nekaj manjših investicij."

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

V okviru letnega izvedbenega načrta občina financira tudi javni razpis za obnovo kulturne dediščine in – na podlagi javnega razpisa – sofinanciranje delovanja kulturnih društev.

(bš)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam